Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > A > Màster en Antropologia Biològica - Perfil de competències

Màster en Antropologia Biològica

Competències

Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i que les sostenen a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Generals

 • Ser capaç de comunicar-se, realitzar presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.
 • Posseir els coneixements adequats i la comprensió coherent i integradora que aporta l'Antropologia Biològica per a identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació i en l'àmbit professional de les ciències biomèdiques, antropologia forense i/o evolució humana.
 • Disposar d'una base tècnico-metodològica per a desenvolupar treballs d'investigació en el camp de l'Antropologia Biològica i, en particular, per a plantejar la realització d'una tesi doctoral en aquesta àrea de coneixement.
 • Saber formular judicis sobre aspectes d'investigació o antropologia biològica aplicada, en especial dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l'administració i de la docència.
 • Adquirir les habilitats tècniques i manuals necessàries per a l'exercici de l'especialitat.
 • Ser capaços de relacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.
 • Ser capaços d'argumentar i defensar punts de vista biològics en la interpretació de l'ésser humà i el seu entorn, aplicant les premisses de l'antropologia biològica.
 • Assumir i aplicar els principis d'evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

Específiques

 • Ser capaç de dissenyar medicions de la diversitat humana actual.
 • Ser capaç de realitzar comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.
 • Ser capaç de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.
 • Ser capaç de diferenciar en interpretar característiques adaptatives de la diversitat humana.
 • Ser capaç de identificar los mecanismes de manteniment de la diversitat humana.
 • Ser capaç de analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les seves implicacions biològiques i socials.
 • Ser capaç de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.
 • Ser capaç de realitzar informes prospectius sobre la diversitat biològica humana.
 • Ser capaç de detectar problemes associats als canvis poblacionals i de dissenyar alternatives.
 • Ser capaç de fer inferències evolutives a partir de la diversitat humana actual. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de realitzar identificacions individuals, tant en el viu como en l'esquelet. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de dissenyar estudis sobre la diversitat humana. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de valorar l'efecte de nous entorns sobre la salut de les poblacions humanes. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de realitzar informes orientats a institucions o peritatges en els àmbits social, político-poblacional i de salut pública, entre altres. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de manipular mostres humanes. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de realitzar determinacions moleculars i cromosòmiques per al diagnòstic i prevenció de malalties. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de gestionar mostres museístiques. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de recuperar dades d'arxius i registres. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona