Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > A > Màster en Activitat Física i Salut - Requisits d'accés

Màster en Activitat Física i Salut

Perfil d'accés

El màster es dirigeix a qualsevol persona graduada en estudis relacionats amb l'activitat física i la salut i motivada per aprofundir en els processos de disseny i aplicació d'exercicis i/o d'entrenaments per al manteniment o la millora de la salut i la readaptació esportiva.
En tots els casos, es recomana tenir un nivell òptim en el maneig i tractament dels principals paquets d'ofimàtica, un nivell bàsic per als paquets d'estadística, i un nivell d'anglès prou elevat com per llegir i comprendre la documentació científica amb què es treballa. Així mateix, s'han d'haver adquirit coneixements d'anatomia, cinesiologia, fisiologia de l'exercici, biomecànica i teoria de l'entrenament.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Perfil A. Els alumnes que ja han superat la llicenciatura o el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Medicina, Fisioteràpia o Teràpia Ocupacional han de matricular-se i superar un total de 60 crèdits per obtenir el títol de màster.
 • Perfil B. Els alumnes que ja han superat la llicenciatura o el grau de Ciències Biomèdiques, Infermeria, Psicologia o Nutrició Humana i Dietètica han de matricular-se i superar 30 crèdits corresponents al bloc de Complements de Formació abans d'acabar els trenta primers crèdits del màster. Aquests complements els configuren diverses assignatures del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que es cursa a l'INEFC. Convé assenyalar que les matèries d'anivellament es configuren com a requisit d'accés al màster i conformen la formació bàsica prèvia, necessària i independent a la formació avançada i de caràcter especialitzat que caracteritza el màster.
 • A més dels requisits que estableix la normativa universitària, aquest màster inclou també el requisit d'admissió següent: tenir un nivell mínim d'anglès B1 o equivalent.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona