Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > A > Màster en Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child...

Màster en Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Competències

Competències bàsiques

 • Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en bona mesura, autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Capacitat per integrar coneixements sobre el context actual de l'hospitalització pediàtrica, desenvolupant el Child Life com a model d'atenció centrat en infants, adolescents i famílies.

 • Capacitat per reconèixer i valorar les diferents situacions d'estrès que presenten els infants, els adolescents i les seves famílies durant el procés d'hospitalització, o de realització de proves i tècniques medicosanitàries, i al llarg de les diferents etapes del procés evolutiu.

 • Capacitat per fer una anàlisi dels models de cures tradicionals que permetin dissenyar noves intervencions terapèutiques per tal de millorar la pràctica professional.

 • Capacitat per identificar i aplicar els mètodes i procediments de recerca en ciències de la salut, adequats al model d'atenció Child Life.

 • Capacitat per aplicar tècniques de gestió, direcció i avaluació d'equips d'atenció a infants, adolescents i famílies, interdisciplinaris o multiprofessionals.

 • Capacitat per liderar, dissenyar i avaluar projectes de recerca en l'àmbit de l'atenció pediàtrica, tant intra- com extrahospitalari.

 • Desenvolupar reflexions i propostes teoricometodològiques orientades a la prevenció i tractament de les situacions de vulnerabilitat dels infants, adolescents i famílies, des d'una perspectiva centrada en el respecte als drets humans, als valors de la cultura democràtica, a la diversitat cultural i al gènere.

 • Capacitat per dissenyar programes d'atenció basats en el model Child Life als hospitals pediàtrics monogràfics o en les unitats assistencials de pediatria d'hospitals generals.

 • Capacitat per desenvolupar models d'atenció basats en la creativitat i innovació, orientats a la millora de la qualitat assistencial.

 • Capacitat per establir una comunicació pedagògica i terapèutica amb els infants, adolescents i les seves famílies.Competències específiques

 • Capacitat per innovar i elaborar propostes de millora en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per valorar, planificar, executar i avaluar plans de cures que integrin la part específica del Child Life, bàsicament l'atenció psicosocial.

 • Capacitat per avaluar estàndards de qualitat en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per identificar situacions i contextos estressants per a l'infant o adolescent malalt, hospitalitzat o no, i per a les seves famílies.

 • Capacitat per donar resposta a les situacions d'estrès, dolor, afectació emocional i situació de malaltia terminal dels infants i adolescents, tenint en compte la participació de les seves famílies.

 • Capacitat per identificar estratègies educatives en el procés d'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per identificar i planificar les teràpies específiques adequades a cada situació.

 • Capacitat per liderar, dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes de recera per facilitar la pràctica basada en l'evidència, en l'àmbit de Child Life o atenció psicosocial pediàtrica.

 • Capacitat per potenciar el treball interdisciplinari amb els altres membres de l'equip, professionals i voluntaris.

 • Capacitat per identificar factors de risc social a la infància durant el procés d'hospitalització o malaltia.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona