Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > A > Màster en Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child...

Màster en Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Perfil d'accés

El màster està dirigit a titulats amb formació universitària:

 • Professionals de l'àmbit sanitari (infermeria, psicologia, fisioteràpia, medicina, logopèdia, etc.) que vulguin desenvolupar el model d'atenció Child Life en la seva pràctica diària.

 • Professionals d'altres àmbits (educació, treball social, educació social, pedagogia, etc.) que vulguin aplicar o adaptar el model Child Life.


Tot i que es tracta d'un perfil d'accés ampli, considerem que molts d'aquests graduats (o similars) poden tenir molt d'interès en l'àmbit assistencial pediàtric, tant per al seu estudi com per treballar com a professionals. En aquest sentit, entenem que amb els complements formatius dissenyats poden accedir sense dificultat a la titulació i adquirir els resultats d'aprenentatge i les competències proposats.

La Comissió de Màster també pot considerar (en funció de la disponibilitat de places) l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb altres estudis de graduat o llicenciat que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en aquest àmbit.

Pel que fa a les competències lingüístiques, l'estudiant ha de dominar el castellà o el català.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Titulacions d'accés directe que no requereixen cursar complements formatius:
  - Diplomats i graduats en Infermeria
  - Llicenciats i graduats en Psicologia
  - Diplomats i graduats en Fisioteràpia
  - Llicenciats en Medicina i Cirurgia

 • Titulacions afins que requereixen cursar complements formatius:
  - Llicenciats i graduats en Pedagogia
  - Diplomats i graduats en Educació Infantil i Primària
  - Diplomats i graduats en Logopèdia
  - Diplomats i graduats en Treball Social
  - Diplomats i graduats en Educació Social

 • Altres titulacions, sempre que es pugui acreditar experiència professional en l'àmbit d'atenció a la infància i que també requereixen cursar els complements formatius:
  - Diplomats i graduats en altres disciplines amb formació postgraduada en musicoteràpia, art-teràpia, teràpia assistida amb animals i teràpia amb humor (tècnics del clown en l'àmbit hospitalari).


La Comissió de de Màster també pot considerar l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb estudis de graduat o llicenciat en altres graus i llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit de l'atenció a la infància.

Complements formatius

Atès que algunes de les titulacions no tenen formació específica en aspectes fonamentals de l'àmbit assistencial cal garantir l'anivellament en continguts comuns necessaris per a un desenvolupament òptim dels estudis.

S'ofereix com a complement formatiu una assignatura de 6 crèdits que es cursa de manera intensiva abans del començament del màster, durant el mes de setembre. Està dissenyada exclusivament per als estudiants del màster.

Assignatura: Infància i patologies (6 crèdits)

Resultats d'aprenentatge
- Identificar les diferents tipologies de malalts pediàtrics.
- Analitzar les necessitats específiques que presenten la diversitat de malalts pediàtrics.
- Conèixer la terminologia mèdica i assistencial bàsica.

Continguts
Tipologies de malalts pediàtrics:
- El malalt pediàtric quirúrgic. Procés d'hospitalització.
- El malalt pediàtric crònic.
- El malalt pediàtric agut crític.
- El malalt pediàtric general: tècniques i procediments més habituals durant l'hospitalització.
- Terminologia mèdica i assistencial.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona