Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > C > Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política - Perfil de competències...

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Competències

Competències bàsiques:
 • Disposar de coneixements que aportin una base per ser original a l'hora de desenvolupar idees en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb una àrea d'estudi concreta.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Saber comunicar sense ambigüitats, a públics especialitzats i no especialitzats, les conclusions a què s'arriba i les raons que les argumenten.
 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.

Competències generals:
 • Ser capaç de fer crítica i autocrítica i d'integrar-se i cooperar en un grup de treball de discussió racional.
 • Ser capaç d'escriure articles científics aptes per a revistes especialitzades.
 • Ser capaç d'identificar, pensar críticament i avaluar el punt de vista dels interlocutors implicats en el debat sobre els drets humans.
 • Ser capaç d'entendre el fonament ontològic i epistemològic de la tolerància i el pluralisme, i les raons ètiques i axiològiques per defensar-ne els valors.
 • Saber identificar les àrees en les quals es té dèficit formatiu.

Competències específiques:
 • Identificar i classificar els conceptes fonamentals de l'ètica, la filosofia del dret, la ciència política, la teoria social i la bioètica.
 • Argumentar d'acord amb els conceptes relacionats amb els problemes de la fonamentació de la raó pràctica.
 • Reconèixer i analitzar les teories polítiques i socials principals per aplicar-les de manera òptima en els problemes pràctics que es plantegen tant en l'àmbit de la ciutadania com en el dels drets humans.
 • Reconèixer i analitzar els principals debats ètics i polítics sobre la justícia, la llibertat i la igualtat per elaborar estudis i assessoraments fonamentats.
 • Identificar i classificar els conceptes bàsics de l'ètica pública per orientar i fer aplicables els criteris entorn als drets humans i a les qüestions fonamentals de la bioètica.
 • Identificar i classificar les teories i els debats sobre els drets humans i les diferents generacions de drets per oferir criteris sòlids en la gestió de conflictes.
 • Identificar i classificar els conceptes sobre les diferents figures de la democràcia per analitzar adequadament els problemes polítics i d'ètica pública.
 • Identificar els conceptes relacionats amb les diferents dimensions de l'existència humana i del treball en la seva inserció cultural per examinar amb rigor els problemes del subjecte ètic i polític contemporani.
 • Reconèixer i analitzar els conceptes bàsics de la crítica social per emetre un judici madur de les problemàtiques en ciutadania i drets humans.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona