Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > C > Màster en Ciències Actuarials i Financeres - Preinscripció/Matrícula

Màster en Ciències Actuarials i Financeres

Calendari de preinscripció

Primer període: del 21 de febrer al 15 d'abril del 2022.
Resolució: 2 de maig.


Segon període: del 3 de maig a l'1 de juliol del 2022.
Resolució: 18 de juliol.

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits d'accés al màster (és a dir, que tinguin la titulació suficient per cursar un màster universitari a Espanya) es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

a.Expedient acadèmic de la titulació o titulacions prèvies: 40 %.
b.Currículum i carta de motivació: 30 %.
c.Acreditació de nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent). Per als estudiants estrangers no hispanoparlants, també es demana acreditació de nivell avançat en llengua castellana o catalana: 10 %.
d.Acreditació de realització de cursos dedicats a eines i aplicacions informàtiques: 10 %.
e.Haver aconseguit una beca o finançament previ per fer el màster: 10 %.


•En cas de no presentar la documentació d'algun dels apartats, es valoren amb zero punts.

Resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster, que es reuneix després dels períodes de preinscripció per resoldre les sol·licituds presentades. Una vegada feta cada resolució, es procedeix a informar-ne els candidats. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de deu dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula

Procés de matriculació tancat

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona