Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > D > Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals - Perfil de competències...

Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i les raons i coneixements últims que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 •  


Competències generals
 • Raonament crític i autocrítica.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Capacitat per interactuar respectant els valors democràtics d'igualtat i no-discriminació davant la diversitat i sostenibilitat.
 • Domini del llenguatge especialitzat oral o escrit.
 • Responsabilitat i lideratge en el treball individual i en grup
 •  


Competències específiques
 • Capacitat per reconèixer i avaluar els problemes especialment complexos subjacents a les diferents formes d'organització política internacional i per formular respostes originals de nivell avançat.
 • Capacitat per proposar criteris nous i originals d'interpretació i aplicació de normes i jurisprudència internacionals, a fi d'adequar-les a la complexa i canviant realitat internacional objecte d'estudi.
 • Capacitat per identificar i valorar l'impacte de la integració europea en els ordenaments interns estatals i la política exterior, així com en les relacions exteriors de la UE, en relació amb els diferents àmbits objecte d'estudi.
 • Capacitat per interpretar els interessos en tensió, fortaleses i febleses subjacents en diferents escenaris internacionals determinats, identificant els elements polítics, econòmics i jurídics implicats, si escau.
 • Capacitat per formular, exposar i debatre solucions a problemes específics en entorns internacionals i multiculturals, amb arguments originals i de nivell superior, tant oralment com per escrit.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i fer un treball original i de nivell avançat sobre problemes actuals i especialment complexos de la pràctica internacional, dirigits a un públic expert.
 • Capacitat de lideratge i responsabilitat per resoldre de manera eficient problemes reals en entorns internacionals i multiculturals.
 • Capacitat d'adaptació i integració en entorns internacionals i multiculturals en el marc de les pràctiques obligatòries en instal·lacions diplomàtiques, consulars, de representacions permanents, secretaries d'organitzacions internacionals o en altres destinacions.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona