Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > F > Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera - Perfil...

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

Competències

Competències generals:

 • Gestionar (identificar, organitzar i sistematitzar) la informació per construir coneixement en processos didàctics i de recerca.
 • Observar, avaluar i reflexionar sobre l'actuació i el procés formatiu d'un mateix.
 • Treballar en equip d'acord amb els valors socials de cooperació i atenció a la diversitat.


Competències específiques:

 • Identificar i aplicar els conceptes fonamentals que descriuen el procés d'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres.
 • Interpretar el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol i donar-los un tractament didàctic adequat al context d'ensenyament.
 • Aprofundir en la descripció formal dels nivells d'anàlisi de la llengua: fonètic, morfosintàctic, lèxic i discursiu.
 • Planificar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge de les llengües sent coherents amb el context d'ensenyament, el currículum i l'enfocament metodològic segons el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • Dissenyar i implementar diverses activitats i oportunitats d'aprenentatge a l'aula, que afavoreixin el desenvolupament de la competència comunicativa dels aprenents d'espanyol en tots els nivells del MECR.
 • Seleccionar i desenvolupar materials didàctics adequats a diversos contextos i situacions d'aprenentatge.
 • Integrar els recursos que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'ensenyament de l'ELE.
 • Incorporar diverses manifestacions culturals hispanes, com ara el cinema i la literatura, com a recurs didàctic a l'aula d'ELE.
 • Desenvolupar les estratègies necessàries per comprendre treballs de recerca sobre ensenyament i aprenentatge de les L2.
 • Recopilar, analitzar i interpretar dades empíriques per elaborar treballs de recerca en l'àmbit de l'aprenentatge i la didàctica de l'ELE.
 • Utilitzar els recursos de les TIC en la recollida i anàlisi de dades per fer recerca en l'àmbit de l'ELE.
 • Respondre a les exigències del context d'ensenyament i assumir diferents responsabilitats com a professor i membre d'un equip docent.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona