Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > F > Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera - Preinscripció/Matrícula...

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

Calendari de preinscripció

De l'1 de febrer al 30 de juny de 2022.
Resolució: segona setmana de juliol.

En el cas que restin places vacants s'obrirà un nou període de preinscripció a partir del dia 6 de juliol de 2022.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Criteris de selecció

En el procés de selecció de l'alumnat es tenen en compte els criteris següents: expedient acadèmic, experiència professional i raons que impulsen a cursar el màster.

En aquesta selecció es tenen en compte els aspectes següents (puntuació màxima: 15):
1. Expedient acadèmic del títol amb què s'accedeix al màster (fins a 6 punts)
2. Carta de motivació personal (fins a 3 punts)
3. Experiència en grups o projectes de recerca (fins a 2 punts)
4. Experiència com a professor de llengua o literatura (fins a 2 punts)
5. Possessió de beques o ajudes per cursar el màster (fins a 2 punts)

A la carta de motivació, l'estudiant ha d'explicar les raons que el porten a voler cursar el màster. En avaluar-la, es tenen en compte:
 • l'interès professional en l'ELE,
 • la curiositat intel.lectual, i
 • la capacitat per projectar la formació rebuda.

Resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Del 18 al 22 de juliol de 2022.


Fins al 15 de setembre de 2022 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període matrícula).

Procés de matriculació tancat

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona