Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > F > Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera - Requisits...

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

Perfil d'accés

El màster s'adreça a llicenciats o graduats (o amb titulacions estrangeres equiparables) en Filologia, Traducció, Pedagogia o que vulguin reorientar la seva formació professional. El màster ha tingut, des del principi, caràcter internacional i l'han cursat estudiants dels cinc continents. Es pretén que aquesta característica es mantingui i permeti continuar amb l'enriquiment intercultural que representa treballar amb grups d'estudiants de procedències diverses.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Cal ser llicenciat o graduat (o tenir una titulació estrangera equiparable) en Filologia, Lingüística, Traducció, Pedagogia, Educació o Llengües Modernes. S'admeten també candidats d'altres titulacions afins a l'àrea de coneixement de les ciències socials i jurídiques (Història, Dret, Economia, etc.), ja que la seva formació els capacita per ensenyar l'espanyol propi dels discursos professionals.

Els estudiants no nadius d'espanyol han de poder demostrar un alt nivell de competència oral i escrita en espanyol (nivell C1 o C2 del MECR) o tenir el diploma DELE superior C2 expedit per l'Institut Cervantes.

Es recomana disposar, com a mínim, del nivell B2 d'anglès (certificat de nivell avançat de les escoles oficials d'idiomes o First Certificate in English de la Universitat de Cambridge). Igualment, es valora el coneixement d'altres llengües (francès, alemany, italià, etc.).

Per als estudiants no procedents de Filologia, Lingüística, Traducció, Pedagogia, Educació o Llengües Modernes que vulguin reorientar la seva activitat professional cap a l'ensenyament d'ELE, s'ofereix un complement formatiu de deu crèdits amb dues assignatures (cadascuna de cinc crèdits): Introducció a la Didàctica de Llengües Estrangeres i Introducció a la Lingüística per a Professors de Llengües Estrangeres.

Aquestes assignatures complementàries treballen respectivament els fonaments de la didàctica de les llengües estrangeres i de la lingüística, per garantir un nivell mínim d'homogeneïtat en els coneixements inicials d'estudiants de perfils diversos i procedents d'àrees diferents.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona