Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > F > Màster de Filosofia Analítica - Requisits d'accés

Màster de Filosofia Analítica

Perfil d'accés

Estudiants amb la motivació i l'interès necessaris per adquirir les competències i habilitats que proporciona l'estudi de la filosofia analítica contemporània, amb capacitat pel raonament abstracte, imaginació per explorar possibilitats fora d'allò establert, honestedat intel·lectual per defugir el refugi en l'obscuritat i reconèixer la feblesa de les pròpies posicions davant la crítica. A més, es requereix que dominin l'anglès, llengua única del màster.
Hi tenen accés graduats en Filosofia que hagin adquirit aquestes capacitats i interessos, però també graduats en altres disciplines com ara Humanitats, Periodisme, Lingüística, Filologia, Psicologia, Matemàtiques, Física o Biologia, entre d'altres, que vulguin completar la seva formació d'aquesta manera (adquirint prèviament, en aquest cas, els complements formatius necessaris).

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Estar en possessió d'una llicenciatura o grau en Filosofia 'o títol equivalent' o en Humanitats, Psicologia, Lingüística, Filologia, Traducció i Interpretació, Periodisme, Matemàtiques, Física, Biologia o títols equivalents.
 • Comprometre's a dur a terme una recerca a un nivell significatiu. Aquest compromís ha de constar en un escrit en què s'indiquin els interessos propis i la seva relació amb els continguts del programa.
 • Lliurar dues cartes de referència, en el cas d'estudiants provinents d'universitats alienes al programa.
 • Lliurar una mostra de treball propi (d'entre 2.000 i 4.000 paraules).
 • Tenir un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència; al 7.00 de l'IELTS; o al 600 (paper-based), 250 (computer-based) o 100 (Internet-based) del TOEFL.


Complements formatius:
Els estudiants sense la formació prèvia necessària en els pressupòsits fonamentals de la filosofia analítica han de cursar fins a 30 crèdits de complements formatius dels cursos del grau de Filosofia de la UB. L'objectiu és que es familiaritzin amb els elements fonamentals de la lògica; amb la filosofia del llenguatge i de la ment, i amb l'epistemologia i l'ontologia analítiques contemporànies. Dos d'aquests cursos corresponen a assignatures optatives de quart curs que varien cada any.
En el cas excepcional que s'accepti un estudiant la titulació del qual sigui de 180 crèdits, se li pot requerir que cursi 60 crèdits de formació, a fi que completi els 300 crèdits necessaris per accedir al doctorat.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona