Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > I > Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica - Requisits d'accés...

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Perfil d'accés

El màster està dissenyat per a dos perfils d'estudiants diferents, que abasten els esquemes dels programes d'estudi de l'espai europeu d'educació superior amb els itineraris següents:
 • Graduats en Enginyeria Biomèdica (90 crèdits en tres semestres de 30 crèdits cadascun): un de centrat en la formació en economia i empresa, un de centrat en tecnologies avançades per a la salut, i un altre per desenvolupar el projecte final de màster (en hospitals, empreses, escoles de negocis i centres de recerca).
 • Estudiants amb altres graus, preferentment tècnics o científics (120 crèdits en quatre semestres de 30 crèdits cadascun): un semestre d'anivellament en els fonaments de l'enginyeria biomèdica adaptat a la situació individual de cada alumne seguit dels tres semestres descrits a l'apartat a.


Per assegurar un bon seguiment del màster, els estudiants han de tenir un nivell adequat de física, química i matemàtiques, i un bon domini de l'anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica està dissenyat per a dos perfils d'estudiants diferents: graduats en Enginyeria Biomèdica i graduats en altres especialitats, preferentment dels àmbits tècnic i científic.
Aquests darrers han de cursar un primer semestre d'anivellament en els fonaments de l'enginyeria biomèdica. S'estableixen complements de formació en funció dels perfils d'entrada, amb un màxim de 30 crèdits. Aquests complements formatius es cursen en assignatures d'altres estudis impartits per la Universitat de Barcelona, segons les temàtiques: Biologia Molecular i Cel·lular, Fisiologia, Instrumentació i Senyals Biomèdiques, Biomaterials, etc.
Un altre requisit per cursar el màster és el nivell B2 de llengua anglesa.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona