Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > L > Màster de Lògica Pura i Aplicada - Requisits d'accés

Màster de Lògica Pura i Aplicada

Perfil d'accés

Els estudiants admesos al màster, independentment de la titulació que tinguin, han de tenir:
 • Interès per arribar a fer recerca en lògica.
 • Una ment analítica abstracta, i dots i gust pel raonament rigorós i abstracte. Una mostra d'això pot ser haver cursat satisfactòriament assignatures de matemàtica o de lògica formal en el grau o postgrau.
 • Un interès genuí per la majoria de matèries del màster.
 • Coneixements d'anglès, tant parlat com escrit, per seguir les classes, entregar les solucions dels exercicis de les assignatures i redactar el treball de fi de màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials d'accés al màster són Matemàtiques, Informàtica, Filosofia i Física, a més d'altres titulacions afins.

En principi, els titulats en qualsevol de les titulacions oficials d'accés al màster poden participar en el procés de selecció. També s'accepten en aquest procés els candidats que, tot i no tenir cap de les titulacions oficials d'accés, demostrin que s'adeqüen al perfil recomanat i que, a judici de la Comissió de Coordinació del Màster, tinguin coneixements suficients de lògica.

Els estudiants que provinguin del grau de Filosofia poden haver de cursar, a criteri de la Comissió de Coordinació del Màster, les assignatures Llenguatge i Raonament Matemàtic, Aritmètica i Àlgebra Lineal, del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, com a complement formatiu.

El nivell d'anglès necessari per cursar el màster correspon al B1 de coneixement de terceres llengües del Marc europeu comú de referència del Consell d'Europa. Cal tenir en compte que els estudiants han de ser capaços d'entendre les classes que s'imparteixen en anglès i d'entregar en aquesta llengua els exercicis i treballs que es demanin.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona