Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > M > Màster en Matemàtica Avançada - Requisits d'accés

Màster en Matemàtica Avançada

Perfil d'accés

El perfil dels candidats d'aquest màster és el de graduats en Matemàtiques o estudis afins, amb un bon currículum acadèmic i amb interès a desenvolupar una carrera com a investigador (a la universitat o a centres de recerca), o a incorporar-se al món empresarial o a l'Administració, dos sectors que necessiten especialistes amb un alt nivell de formació en matemàtiques (finances, biomedicina, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.). Pel que fa al pla d'estudis del màster, no es considera necessari distingir entre aquestes possibles sortides professionals, ja que actualment les fronteres entre els dos itineraris comencen a ser difuses, i ho seran encara més en el futur.

Atès que el màster s'imparteix en anglès, els candidats han de tenir coneixements suficients d'aquesta llengua per seguir els cursos.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Podran ser admesos al màster tots els sol·licitants que tinguin el títol de grau de Matemàtiques o un títol oficial equivalent.
Els graduats en Física, enginyeries, Economia o altres disciplines afins, o amb un títol oficial equivalent atorgat per una universitat de l'EEES; els estudiants amb un títol de grau de Matemàtiques o qualsevol de les altres disciplines esmentades, o amb una titulació equivalent, atorgat per una universitat no pertanyent a l'EEES, podran ser admesos amb una autorització prèvia de la Comissió de coordinació del màster. La Comissió valora la capacitat d'aprenentatge dels continguts del màster per part d'aquests estudiants segons els estudis previs i, si ho creu necessari, assigna l'obligatorietat de cursar crèdits d'anivellament (fins a un màxim de trenta) de les assignatures del grau de Matemàtiques impartit a la mateixa Facultat de Matemàtiques.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona