Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > M > Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química...

Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Perfil d'accés

L'estudiant del màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica ha d'estar interessat i motivat a adquirir coneixements de programació, informàtica i de paquets computacionals per a l'estudi de problemes químics, físics i bioquímics en què l'estructura i les propietats de la matèria a escala atòmica o molecular són rellevants.

L'estudiant idoni per al màster és un graduat en ciències o enginyeries amb un bon nivell de química, física i matemàtiques i amb coneixements d'informàtica a nivell d'usuari. Tanmateix, el màster també està obert a professionals que vulguin aprofundir els seus coneixements en l'àmbit de la modelització computacional.

En qualsevol cas, l'estudiant ha de tenir un bon nivell d'anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica és d'accés directe per als alumnes que hagin cursat els graus oficials de Química, Física, Enginyeria Química, Enginyeria Física, Enginyeria de Materials i Bioquímica, o equivalents. També hi podran accedir estudiants d'altres titulacions nacionals o estrangeres diferents de les mencionades que tinguin els coneixements suficients per treure profit de l'ensenyament que s'hi ofereix. Si la Comissió Coordinadora del màster ho considera oportú, els candidats amb aquests perfils han de cursar complements formatius per suplir possibles mancances en la formació. Aquests complements formatius poden suposar fins a 30 crèdits d'assignatures troncals dels graus oficials de Química i de Física de la UB.

En qualsevol cas, l'alumne ha d'acreditar un nivell d'anglès mínim equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona