Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > P > Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental - Preinscripció/Matrícula...

Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril.


 • Segon període: del 8 al 23 de juliol de 2021.

Resolució: 30 de juliol.


 • Tercer període: de l'1 al 10 de setembre de 2021.
  Resolució: 25 de setembre.

 

 

 

 Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En tots els casos, l'acceptació al màster l'ha d'aprovar la Comissió d'Admissió, que actua d'acord amb els criteris i barems següents:
 • Adequació del perfil acadèmic (fins a 3 punts): es valoren especialment els estudis previs de geografia, ciències socials i ambientals i també les titulacions relacionades amb l'estudi i el coneixement del territori i els processos socials i territorials.
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (fins a 4 punts)
 • Adequació del perfil professional (fins a 2 punts): es valora especialment tenir experiència demostrada en l'àmbit de la planificació territorial, l'ordenació del territori, el planejament urbà i territorial i la gestió ambiental.
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissió (fins a 1 punt), com ara obtenció de beques i premis, participació en projectes de recerca, col·laboracions prèvies en estudis territorials, etc.

En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de prioritzar mèrits.

Resolució

La Comissió Acadèmica del màster anuncia la resolució durant el mes de juliol i contacta amb els sol·licitants admesos per comunicar-los l'acceptació.

Matrícula

Procés de matriculació tancat

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona