Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > P > Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE - Requisits d'accés

Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE

Perfil d'accés

Formació acadèmica en psicologia de l'educació o en psicologia i en educació a nivell de llicenciatura o de grau. Si no es té aquesta formació, també s'admeten candidats amb experiència professional contrastada en l'àmbit de la psicologia o de l'educació durant almenys tres anys.
Coneixement de llengües estrangeres, en especial de l'anglès, amb un nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència.
Coneixement i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació amb un nivell d'usuari avançat.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents: • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al MIPE es requereix un títol de grau, llicenciatura o el seu equivalent en:
 • Psicologia
 • Pedagogia
 • Formació del Professorat
 • Ciències de l'Educació
 • Educació Social
 • Psicopedagogia
 • Lingüística
 • Sociologia
 • Antropologia Social i Cultural
 • Comunicació Audiovisual
 • Altres titulacions equivalents (amb la valoració prèvia de l'expedient acadèmic dels candidats)


A més, cal complir els requisits següents:
 • Acreditar una formació acadèmica en algunes de les titulacions incloses en els requisits de accés o, si no es té, experiència professional contrastada en l'àmbit de la psicologia o de l'educació durant al menys tres anys.
 • Acreditar un coneixement de llengües estrangeres, en especial de l'anglès, amb un nivell B2 o superior del Marc comú europeu de referència.
 • Acreditar un coneixement i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació amb un nivell d'usuari avançat.


La Comissió de Coordinació del MIPE, encarregada del procés d'admissió de l'alumnat, després d'analitzar i valorar els expedients dels candidats, identifica els que no acreditin íntegrament la formació específica en psicologia i en educació requerida per a l'ingrés i els pot exigir fins a vint-i-quatre crèdits de complementaris, amb la finalitat de garantir-ne al màxim l'aprofitament del programa.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona