Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > T > Màster de Turisme Urbà - Perfil de competències

Màster de Turisme Urbà

Competències

Competències específiques
 • Capacitat per reconèixer els fonaments i les dinàmiques de la ciutat.
 • Capacitat per descriure les bases de la gestió turística de la ciutat i de la seva governança.
 • Capacitat per identificar les característiques del fenomen turístic i del turisme urbà en particular.
 • Capacitat per analitzar i interpretar la ciutat com a destinació turística i la destinació com a sistema turístic.
 • Capacitat per interpretar i valorar la diversitat de components patrimonials urbans i la seva valorització turística.
 • Capacitat per analitzar la dinàmica dels mercats turístics i els contextos de la destinació urbana.
 • Capacitat per argumentar els processos de direcció i gestió d'organitzacions turístiques, i les iniciatives per al desenvolupament de projectes i productes turístics.
 • Capacitat per dissenyar i emprendre projectes turístics i activitats de producció o consum associades al turisme.
 • Capacitat per formular els processos de desenvolupament turístic a les ciutats i la diversitat de models.
 • Capacitat per aplicar metodologies i tècniques d'anàlisi i gestió del turisme urbà.
 • Capacitat per aplicar instruments de planificació i gestió de la destinació urbana, i tècniques per avaluar l'impacte econòmic del turisme urbà.
 • Capacitat per gestionar bases de dades i documentals en empreses i institucions turístiques de destinacions urbanes, i els components del nou paradigma de destinació urbana intel·ligent.
 • Capacitat per dissenyar protocols sobre la creació, difusió i aplicació de coneixement turístic.Competències bàsiques
 • Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten' a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat de treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en l'àmbit internacional.
 • Capacitat de generar, processar i analitzar dades i informació relatives a l'àmbit d'estudi.
 • Capacitat de dissenyar projectes o plans d'acció dirigits a la identificació o resolució de problemàtiques concretes.
 • Capacitat per fer aportacions originals en el context de la investigació avançada o en l'aplicació professional en l'àmbit del turisme urbà.
 • Capacitat d'afrontar amb solvència i autonomia la presa de decisions, la resolució de problemes i la negociació entre parts.
 • Capacitat d'adquirir com a referència els principis de la sostenibilitat i de la innovació.
 • Capacitat per adquirir les eines teòriques i conceptuals per a l'anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona