Notícies

Inici  >  Notícies > El Consell de Govern de la UB aprova la liquidació del pressupost del 2010...

El Consell de Govern de la UB aprova la liquidació del pressupost del 2010 amb un superàvit de 7,4 M€

El Consell de Govern, que s’ha reunit aquest dimarts, 19 de juliol, ha aprovat inicialment la liquidació pressupostària de l’any 2010.

El Consell de Govern, que s’ha reunit aquest dimarts, 19 de juliol, ha aprovat inicialment la liquidació pressupostària de l’any 2010.

19/07/2011

El Consell de Govern, que s’ha reunit aquest dimarts, 19 de juliol, ha aprovat inicialment la liquidació pressupostària de l’any 2010 amb 33 vots a favor, cap vot en contra i 3 vots en blanc. Amb aquest tràmit, el Consell de Govern eleva els comptes de la liquidació pressupostària de la Universitat de Barcelona al Consell Social perquè s’aprovin definitivament.

 
El resultat pressupostari del tancament del pressupost del 2010, ajustat per factures del 2010 pendents de reconèixer obligacions a l’exercici 2010 i factures del 2009 reconegudes les obligacions en l’exercici 2010, ha estat de 7,4 milions d’euros. Aquesta situació és el resultat, d’una banda, d’haver obtingut més ingressos dels previstos -sobretot ingressos propis-, que han compensat la disminució d’ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya i de projectes de recerca, amb una contenció de la despesa que ha comportat la millora operativa i ha permès passar de l’equilibri pressupostat inicialment a un superàvit a l’entorn del 2 %. D’altra banda, s’ha fet una regularització dels saldos dels romanents incorporats provinents de l’any 2009 i anteriors (no compromesos durant l’exercici 2010), d’acord amb les bases d’execució del pressupost internes de la UB, que, juntament amb el superàvit assolit i un major consum dels romanents incorporats de saldos de crèdit de l’any 2009 i anteriors (reconegudes les obligacions durant l’exercici 2010), ha representat una reducció del dèficit acumulat fins als 58 milions d’euros.
 
En la mateixa reunió també s’ha explicat que, respecte als romanents de crèdit generats el 2010 per estalvis i saldos pressupostaris, aquests s’han incorporat al pressupost de l’any 2011 en un percentatge superior al 98 % per al cas de centres i departaments.
 
El Consell de Govern
 
El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Està compost pel rector, que el presideix; el secretari general; el gerent; quinze membres designats pel rector, preferentment entre els diversos sectors de la comunitat universitària; vint membres elegits pel Claustre universitari entre els seus membres, en funció de la composició dels diferents sectors que hi estan representats; deu membres elegits pels degans i deganes, els directors i directores d’escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors i directores de departament i dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària.
 
El Consell de Govern estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les en els àmbits d’organització dels ensenyaments i la docència, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i d’elaboració dels pressupostos.
Comparteix-la a:
| Més |
  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir als rss de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al butlleti de la universitat de barcelona
Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona