Investiga
Inici  >  Investiga > Grups de recerca > C > Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS)

Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Les investigacions realitzades pels membres del grup de recerca en Economia internacional i Integració econòmica s'inscriuen dins l'àmbit de l'Economia internacional, l'Economia Regional i la Nova Geografia Econòmica. S'han desenvolupat treballs purament teòrics i treballs empírics. TREBALLS TEÒRICS DE LA NOVA GEOGRAFIA ECONÒMICA Els treballs dins d'aquest àmbit han estat realitzats per la membre del grup Elisenda Paluzie A l'article 'Trade policy and regional inequalities', publicat a Papers in Regional Science, vol 80 (1), 2001, es desenvolupa un model de geografia econòmica que permet analitzar els efectes de les polítiques comercials en el patró de desigualtats regionals en un estat. Aquest model mostra com la liberalització comercial augmenta les desigualtats regionals. Aquest treball ha estat presentat en el congrés EUNIP, octubre de 1998 a Barcelona, en el XXIII Simposio de Análisis Económico, Bellaterra, desembre de 1998, VI Jornadas de Economía Internacional, València, juny de 1999 i 39 ERSA, Dublin, agost de 1999. A l'article 'Integración económica, localización industrial y desigualdades regionales', publicat a ICE, Revista de Economía, núm. 782, pàg. 67-85, s'analitza el procés d'industrialització catalana en els segle XIX destacant el seu caràcter de causació acumulativa i es descriu l'evidència empírica existent sobre la relació entre desigualtats regionals i la integració europea. Finalment, l'article 'Una panorámica de la Nueva Geografia Económica', de pròxima aparició a Cuadernos de Economía, s'analitzen les aportacions teòriques i empíriques que configuren la 'Nova geografia econòmica'. El treball explica com surgeixen els models teòrics a partir d'una evolució de la teoria del comerç internacional, desenvolupa els principals models teòrics i sintetitza les seves prediccions. TREBALLS D'ECONOMIA INTERNACIONAL Els treballs dins d'aquest àmbit han estat realitzats per Juan Tugores. A l'article 'Los retos de la mundialización', publicat a la Revista de Estudios Económicos, volum 4, 2000, Juan Tugores descriu els avantatges dels procés de globalització i també els problemes que comporta en especial pel que fa a la coordinació de polítiques econòmiques a nivell mundial. Proposa la creació d'un ordre internacional que sigui capaç de conjugar els avenços de la mundialització amb la protecció social i la coordinació internacional. A l'article 'La economía internacional en els siglo XX' publicat a la Revista Asturiana de Economía, vol 6-7, 2000, Juan Tugores resumeix els principals canvis que ha sofert l'economia internacional en el segle XX. TREBALLS EMPÍRICS Els treballs dins d'aquest àmbit han estat realitzat principalment pels membres del grup Jordi Pons i Elisenda Paluzie alguns d'ells en col.laboració amb els professors Daniel Tirado. A l'article 'Regional integration and specialization patterns in Spain', publicat a Regional Studies, 35 (4), 2001, s'analitza com la integració econòmica a Europa ha afectat la concentració geogràfica de la indústria a Espanya. Es construeixen indexs d'especialització regional i de concentració geogràfica de les industries per les 50 provincies espanyoles i per 30 sectors industrials el 1979, 1986 i 1992. Es realitza una anàlisi economètrica dels determinants de la concentració geogràfica de les industries. La principal conclusió és que no existeix evidència d'una especialització creixent a Espanya entre 1979 i 1992, que el principal determinant del patró de concentració industrial són les economies d'escala i els enllaços interindustrials tenen un efecte negatiu en la concentració. Aquest treball ha estat presentat en el 6 Congrés mundial de la RSAI a Lugano, maig del 2000 i en el III Encuentro de Economía Aplicada, València, juny del 2000. L'article 'Economic integration and industrial location. The case of Spain before WWI', EUI Working Papers, HEC No 2000/2, 2000, Florència, (acceptat per a la seva publicació al Journal of Economic Geography), analitza els determinants de la localització de l'activitat industrial a Espanya durant la segona meitat del segle XIX i els efectes de la integració econòmica (ferrocarril, unificació monetària) en la geografia industrial espanyola, utilitzant les tècniques de l'Econometria Espacial. Aquest treball ha estat presentat a dos congressos molt prestigiosos. El primer fou el Congrés Mundial de Cliometria (IV World Cliometrics Congress), celebrat a Montreal, el juliol del 2000 i el segon el 15e congrés anual de la European Economic Association, EEA, celebrat a Bolzano, l'agost del 2000. També ha estat presentat en la miniconferència de Comerç internacional del Centre for Economic Performance de la LSE, el desembre del 2000 i en el Latin and Caribbean Economic Association conference, Montevideo, octubre 2001, dins d'una sessió invitada sobre efectes dels processos d'integració regional. L'article 'Integration of markets and industrial concentration: Spain, 1856-1907', publicat a Applied Economics Letters, desembre 2001, es planteja la verificació empírica de la predicció teòrica (Paluzie, 2001)sobre la relació entre la liberalització comercial i la concentració geogràfica de les indústries en l'economia espanyola en el segle XIX. Les dades del període 1856-1907 mostren que les polítiques proteccionistes no van fomentar la concentració geogràfica de la indústria a l'Espanya del segle XIX i es confirma també l'existència d'una relació positiva entre el grau d'economies d'escala i la concentració industrial i entre el grau de centralitat i la concentració industrial. Aquest article va ser presentat en el Seminario Sobre Localización de la Actividad Económica, organitzat per la facultat d'econòmiques de la Universitat de Saragossa, en conmemoració del seu XV aniversari, el juny del 2000. En l'àmbit dels treballs empírics relacionats amb la localització de l'activitat econònomica en el territori també cal destacar les aportacions de Jordi Pons a Regional Studies (2001, 33, pàgs. 443-452) on s'estudia el compliment de les lleis de Kaldor en les regions europees; així com el treball d'aquest mateix autor a Review of Regional Research (2001, 21, 53-64) on s'analitzen l'existència i la magnitud de les economies d'escala a les regions espanyoles en el període 1967-1991. Tot i que no estrictament relacionades amb les activitats del grup de recerca, Jordi Pons ha publicat a les principals revistes espanyoles d'economia i a diferents revistes internacionals recollides en el JCR-Social Sciences edition io en el Social Science Citation index. Entre aquestes publicacions cal esmentar les següents: *Revistes espanyoles: Moneda y Crédito 3 articles a Revista de Economia Aplicada Revista de Historia Económica 2 articles a hacienda Pública Española 3 articles a Información Comercial Española. Revista de Economía Economía Industrial *Revistes estrangeres: Journal of Economic Geography 2 articles a Regional Studies Journal of Forecasting Applied Economics Review of Regional Research 2 articles a Applied Economics Letters Applied Financial Economics El tema central d'interès del grup és el de la Política Social, concretament en les seves vessants de política sanitària, política de la seguretat social i política d'habitatge. Així, els objectius del grup són, en primer lloc, analitzar les polítiques sanitàries en els seus aspectes de conducta, demanda i presa de decisions polítiques, així com la regulació i el finançament sanitaris. En segon lloc, analitzar la viabilitat de l'actual sistema de pensions de jubilació i del sistema públic de seguretat social en general, així com de diferents polítiques de reforma del sistema, tenint en compte els efectes intergeneracionals i intrageneracionals de les polítiques. En tercer lloc, analitzar les polítiques d'habitatge i de sòl i els efectes de la globalització i de les TIC com a motor dels canvis migratoris, les seves repercussions en les xarxes urbanes i en el problema d'accessibilitat de les diferents classes socials a l'habitatge. Així mateix, fer una anàlisi empírica del mercat residencial de lloguer a la ciutat de Barcelona i dels efectes de les polítiques de rehabilitació al mercat residencial de Ciutat Vella.

Codis UNESCO: 590210 - Política sanitària / 531000 - Economia internacional / 540100 - Geografia econòmica

Paraules clau: 001551 - Organizaciones económicas internacionales / 020985 - Economía internacional / 033876 - Comerç internacional / 032083 - Política sanitaria / 027711 - Integració econòmica

Àmbit temàtic:2000 - Ciències Socials

Més informació

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona