Investiga
Inici  >  Investiga > Grups de recerca > E > Economic History and Development (Industry, Business and Sustainability)

Economic History and Development (Industry, Business and Sustainability)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El Grup de Recerca d'Història Industrial i de la Empresa té com a principals objectius tant el desenvolupament com la difusió de la investigació de la Història Industrial i de la Empresa. En particular, centra el seu treball en l'anàlisi del període contemporani (s. XIX i XX) i l'estudi de la economia catalana i espanyola, contemplades des d'una perspectiva comparada, on l'àmbit de la indústria i de la empresa europea ens serveixen de marc de referència. Una extensa tradició investigadora vers aquesta àrea de coneixement, ha permès anar creant, en el marc del Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona, un grup de recerca, que va aconseguir carta d'identitat l'any 1995, quan la Generalitat de Catalunya li va concedir el màxim reconeixement acadèmic, al declarar-lo Grup de Recerca Consolidat La trajectòria de recerca i de difusió dels seus resultats, s'ha concretat en el desenvolupament de tres grans línies d'investigació (finançament del procés d'industrialització, anàlisi de la història econòmica de la empresa i comparació del cas català i espanyol amb la resta de països europeus) i en la confecció, des de l'any 1992, d'una revista semestral, la Revista de Historia Industrial. Aquesta publicació és editada pel grup de recerca i en el seu consell de Redacció hi són els millors especialistes de la disciplina. La Revista de Historia Industrial ha aconseguit el màxim reconeixement de les entitats avaluadores espanyoles. El grup de recerca, d'altra banda, ha col·laborat en la formació de nous investigadors en Història Econòmica, mitjançant el concurs de la majoria de membres en el Programa de Doctorat en Història Econòmica que imparteix el Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona des del curs 1991-92. El programa de Doctorat està dirigit a llicenciats en Economia, Història i Humanitats i gaudeix de la qualificació de 'Programa de Doctorado de Calidad', atorgada pel Ministerio de Educación y Cultura. Per a la realització de las diferents activitats i per a l'execució dels diversos projectes d'investigació, els investigadors del grup mantenen relacions amb investigadors de distintes universitats espanyoles i europees, i tanmateix subscriuen convenis de col·laboració amb diferents institucions, públiques i privades, de l'àmbit universitari i empresarial. Per al finançament d'aquests projectes i activitats, s'ha gaudit del patrocini derivat dels diversos convenis de col·laboració signats amb diferents entitats com ara, la Fundació Jaume Bofill, La Caixa de Catalunya, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, o amb recursos obtinguts en convocatòries públiques del Ministerio de Educación y Cultura i de la Generalitat de Catalunya. Com ja s'ha dit, el Grup de Recerca en Història Industrial i de la Empresa ha centrat fins ara la seva investigació en el desenvolupament de tres grans línies de treball: el finançament del procés d'industrialització, l'anàlisi de la economia de la empresa i la comparació internacional del cas català i espanyol. En el primer dels casos, la tasca principal és l'anàlisi de la formació de les societats industrials catalanes, seguit per l'estudi del sistema financer català i espanyol. La fusió d'aquests dos àmbits de treball ha permès reelaborar noves series de formació de capital per a l'economia catalana, possibilitant la reconstrucció tant de diferents variables monetàries i financeres, com de series de tipus d'interès dels diferents actius mobiliaris, índexs de cotització de la borsa de Barcelona, o diversos components de la oferta monetària. La realització d'aquests treballs ha gaudit de l'ajuda financera del Ministerio de Educación y Cultura, mitjançant diversos projectes DGICYT, i també d'empreses privades, com ara Caixa de Catalunya. Els resultats han estat presentats en diversos fòrums nacionals i internacionals, esdevenint publicacions tan en revistes especialitzades com en volums específics. La línia de recerca d'història de la empresa s'ha caracteritzat per compatibilitzar l'estudi del cas, és a dir, d'algunes empreses industrials o financeres específiques, amb el tractament agregat dels diferents sectors productius que composen l'activitat industrial. L'arc temporal tractat s'endinsa en els orígens de l'entramat industrial català i espanyol en el segle XVIII i es remunta fins a l'actualitat. En el ventall d'empreses i sectors productius analitzats ocupen un lloc privilegiat el ferrocarril, el sector tèxtil llaner i cotoner, la indústria química, el paper, etcètera¿ La feina realitzada ha permès la publicació de diversos llibres, articles en revistes especialitzades i la seva presentació en fòrums de discussió estatals i internacionals del màxim nivell. Finalment, la amplitud del treball sectorial realitzat ha permès al Grup de Recerca comprometre's en la elaboració d'un exhaustiu atlas històric de la indústria espanyola, de propera publicació. Per al finançament d'aquesta línia d'investigació també s'ha gaudit del suport financer d'institucions públiques com ara la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria o d'altres de privades com ara Barcelona Holding Olímpic. La comparació internacional de la experiència catalana i espanyola és la més recent de les línies de treball dutes a terme pel grup de recerca. Fins ara han centrat la seva atenció tant en l'estudi de les diverses condicions institucionals en les que va produir-se el desenvolupament industrial en els diferents països europeus, com en l'estudi dels diversos components de caràcter estructural que varen afavorir la existència de diferents ritmes d'industrialització en la perifèria i en el centre europeu. L'àmbit cronològic tractat es remunta als orígens de la formació d'un nucli central de desenvolupament en Europa, en els segles XVII i XVIII, fins arribar als nostres dies. Aquesta línia de treball també ha comptat amb el suport financer d'institucions privades com, la Fundació Jaume Bofill o públiques com, el Ministerio de Educación y Cultura. Els fruits d'aquestes investigacions s'han difós en fòrums nacionals i internacionals, fet que ha permès la publicació de diferents articles en revistes especialitzades i en volums recopilatoris de treballs específics.

Codis UNESCO: 000000 - Sense especificar

Paraules clau: 023298 - Historia industrial / 024362 - Historia de la Empresa

Àmbit temàtic:2000 - Ciències Socials

Més informació

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona