Investiga
Inici  >  Investiga > Grups de recerca > E > Endocrinologia i Metabolisme

Endocrinologia i Metabolisme

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

RESUM El Grup de Recerca de Factors de Creixement, Hormones i Metabolisme durant aquests darrers anys ha centrat l'activitat en l'estudi del control de la proliferació, diferenciació i mort cel.lular, i la regulació del metabolisme. Els objectius assolits pel grup han estat els següents: 1. S'han estudiat les alteracions metabòliques que es produeixen en l'obesitat, la regeneració hepàtica i les cèl.lules tumorals, i les senyals (hormones i factors de creixement) que controlen l'expressió genètica i la modulació d'enzims importants en aquests processos. 2. El grup ha aïllat, clonat i seqüenciat dos gens humans importants en la regulació del metabolisme que codifiquen per la PFK-2/FBPasa-2, un que és present en la majoria de teixits (PFKFB3) i un altre específic de testicle (PFKFB4). 3. Un altre objectiu ha estat el d'estudiar el control de la proliferació, la diferenciació i la mort cel.lular induïda (apoptosi) en diferents tipus cel.lulars i sota l'acció de diferents factors (Aspirina, proteïnes morfogenètiques òssies (BMPs), fructosa 1,6-bisfosfat, agents quimioterapèutics, etc.). S'ha identificat el paper de les caspases en l'apoptosi de cèl.lules de leucèmia limfàtica crònica humana. 4. S'ha caracteritzat el receptor i la transducció de senyals que generen les BMPs en el procés de diferenciació òssia. 5. S'ha caracteritzat el gen p532, implicat en el tràfic intracel.lular de proteïnes. 6. Un altre objectiu ha estat l'estudi de les bases moleculars de la malaltia de Parkinson, mitjançant mostres de pacients i models animals de la malaltia, amb l'objectiu d'aconseguir trasplantar cèl.lules que puguin restaurar la transmissió defectuosa en el teixit cerebral. 7. Aquests resultats s'han aplicat a possibles utilitzacions terapèutiques en col.laboració amb diverses empreses farmacèutiques. RESUMEN El Grupo de Investigación Factores de Crecimiento, Hormonas y Metabolismo estudia el control de la proliferación, diferenciación y muerte celular, y la regulación del metabolismo. El grupo ha estudiado las alteraciones metabólicas que se producen en la diabetes, obesidad y células tumorales a través del estudio de las señales (hormonas y factores de crecimiento) que controlan la expresión génica y la modulación de enzimas importantes en el control del metabolismo. El grupo ha aislado, clonado y secuenciado un gen que codifica una PFK-2/FBPasa-2 que está presente en la mayoría de tejidos. Otro objetivo ha sido el de estudiar en diferentes tipos celulares el control de la proliferación, la diferenciación y muerte celular (apoptosis) por la acción de diferentes factores (Aspirina, proteínas morfogénicas óseas (BMPs), fructosa 1,6-bisfosfato, agentes quimioterapéuticos, etc.). Como resultados más importantes podemos destacar la caracterización del receptor de tipo II y la transducción de señales que generan las BMPs en el proceso de diferenciación ósea; la caracterización de un gen (p532) implicado en el tráfico intracelular, y, también, el papel de las caspasas en la apoptosis de células de leucémia linfática crónica humana. Además, hemos estudiado también las bases moleculares de la enfermedad de Parkinson, utilizando muestras de pacientes y modelos animales de la enfermedad, con el objetivo de poder transplantar células que puedan restaurar la transmisión defectuosa en el tejido cerebral. Al mismo tiempo, y en colaboración con diferentes indústrias farmacéuticas, se estan aplicando estos resultados a posibles utilizaciones terapéuticas. SUMMARY The Research Group on Growth Factors, Hormones and Metabolism is involved in the study of cell growth, differentiation and death, and the regulation of metabolism. The team has studied the metabolic disturbances produced in diabetes, obesity and tumour cells, characterizing the signals (hormones and growth factors) that control gene expression and modulate key enzymes in metabolic regulation. We have isolated, cloned and sequenced a gene that codifies for a PFK-2/FBPasa-2 isozyme that is ubiquitously expressed. Another aim has been to study the regulation of cell growth, differentiation and apoptosis in different cell types and under the action of different factors (BMPs, Aspirin, fructose 1,6-bisphosphate, quimiotherapeutic agents, etc.). The main results obtained have been the characterization of the type-II receptor and the transduction signals generated by BMPs in bone differentiation; the characterization of a new gene (p532) involved in the intracellular traffic, and, also, the role of caspases in the apoptosis of human chronic lymphocytic leukemia cells. Furthermore, we have also studied the molecular bases of Parkinson, using samples from patients and studying an animal model of this disease, with the goal to achieve cerebral cell transplants restoring the faulty transmission. At the same time, and in collaboration with different pharmaceutical companies, these results are been studied in order to be applied in therapy.

Codis UNESCO: 249002 - Neuroquímica / 230221 - Biologia molecular (vegeu 2415)

Paraules clau: 000281 - Cáncer / 025475 - Transducció de senyals / 027093 - Fetge i metabolisme / 024916 - Control de metabolisme / 025207 - Metabolisme

Àmbit temàtic:4000 - Ciències de la Vida

Més informació

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona