Investiga
Inici  >  Investiga > Grups de recerca > G > Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL)

Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

1. Projecte Oficial PB94-0944 'Los efectos de la edad (período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera (inglés). Con especial énfasis en el período 2/3-6 años' Import 18.030,36 Investigador Principal 37725545_Carmen Muñoz Lahoz Any inicial 1995 Any final 1998 2. N. Projecte Oficial PB97-0901 Títol 'Los efectos de la edad (Período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera' Import 9.015,18 Investigador Principal 37725545_Carmen Muñoz Lahoz Any inicial 1998 Any final 2001 3. N. Projecte Oficial BFF2001-3384 Títol 'Los factores edad, intensidad y tipo de exposición en el aprendizaje del inglés' Import 42.884,68 Investigador Principal 37725545_Carmen Muñoz Lahoz Any inicial 2002 Any final 2005 Els tres primers projectes han tingut com a resultats més rellevants: - haver completat un estudi dels efectes de l'edat en l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera que han permès respondre la pregunta sobre si era possible generalitzar els resultats obtinguts en una situació d'adquisició d esegona llengua en una situació natural a una situació d'aprenentaatge escolar. L'estudi ha permès concloure que en una situació amb una exposició baixa a la llengua i un ús limitat d'aquesta, a) els alumnes de major edat ón més eficaços en l'aprenentatge gràcies al seu desenvolupament cognittiu; b) una edat d'inici adelantada no significa una millora de l'aprenentatge si no va acompanyada d'una exposició intensiva a la llengua que garanteixi el funcionament de mecanismes d'aprenentatge implícits. - haver recollit dades lingüístiques, orals i escrites, de més de 2000 aprenents, la qual cosa ha permès fins ara estudiar el desenvolupament de diferents aspectes gramaticals i de les diferents habilitats en aprenents d'anglès de llengua materna castellana/catalana. Aquestes dades constitueixen una base de dades molt riques a partir de la uqal es podran realitzar d'altres investigacions per part dels membres del grup d'investigació i altres investigadors. - haver recollit dades lingüístiques de situacions d'aprenentatge d'una llengua estrangera en situacions amb diferents graus d'intensitat de contacte (immersió, immersió parcial, anglès en una assignatura de contingut no lingüístic, anglès limitat a l'assignatura de llengua), la qual cosa ha permès observar l'efecte diferent dels diferents graus d'intensitat d'exposició en els diferents components lingüístics. 4.Projecte Oficial HUM2004-05167 Import 38.860,00 (6.465.760 pts) Títol 'Secuencias de desarrollo en la adquisición del inglés como lengua extranjera' Any inicial 2004 Any final 2007 El projecte es propon estudiar les seqüències de desenvolupament en l'adquisició de l'anglès coma llengua estrangera per aprenents amb castellà i/o català com a llengua materna en contexts formals amb diferent tipus d'exposició a la llengua (més o menys intens). S'estudia: a) l'evolució dels diferents compoennts de la competència lingüística: lèxic, fonològic, morfosintàctic i discursiu, distingint en aquest últim entre l'evolució de la competència oral narrativa, la competència oral conversacional i la competència escrita; i b) l'evolució d ela competència estratègica. Els objectius principals del projecte d'investigació són: 1) establir estadis comuns als distints aprenents; 2) comparar aquests estadis amb els proposats en altres estudis d'adquisició de segones llengÜes en contexts formals i naturals; 3) establir, a partir dels estadis dlingÜístics, una sèrie de combinacions freqüents que constituiran els perfils de desenvolupament dels aprenents en diferents nivells (definits per números d'hora d'exposició i tipus d'exposició); 4) elaborar escales de medició per habilitats i modalitats capaces de descriure els nivells més baixos de domini lingüístic i sensibles a l'edat dels aprenents; 5) desenvolupar un corpus electrònic (learner corpus) que podrà posar-se a la disposició d'altres investigadors a través de la seva distribució a la xarxa.

Codis UNESCO: 570111 - Ensenyament de Llengues / 570199 - Altres (especifiqueu)

Paraules clau:

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Més informació

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona