Portal de transparència

Òrgans consultius

Junta consultiva

(art. 64 Estatut UB)

La Junta Consultiva és l'òrgan d'assessorament del rector o la rectora i del Consell de Govern en matèria acadèmica.

Membres de la Junta Consultiva

Competències

Són funcions de la Junta Consultiva:

 • informar sobre les propostes d'implantació, modificació i supressió d'ensenyaments,
 • informar sobre les propostes d'aprovació i modificació de plans d'estudis,
 • informar sobre les propostes d'atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa, i
 • totes les altres que li atribueixi la normativa vigent i l'Estatut.

Composició

La Junta Consultiva està composta per:

 • el rector o la rectora, que la presideix,
 • el secretari o la secretària general, i
 • vint-i-cinc membres designats pel Consell de Govern entre el personal funcionari dels cossos docents universitaris i entre els membres del professorat contractat permanent que tinguin reconeguts, almenys, tres períodes de mèrits docents i tres períodes de mèrits investigadors.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona