EHEA bachelor's degrees
Home  >  Study > EHEA bachelor's degree courses > E > English Studies - Course curriculum

English Studies

Study area (information available in Catalan)

SubjectCreditsType
Llengua6FB
Llengua Clàssica6FB
Literatura18FB
Lingüística24FB
Idioma Modern6FB
Històries i Cultures (Anglès)12OB
Lingüística Aplicada (Anglès)18OB
Literatures i Cultures (Anglès)24OB
Lingüística Anglesa Sincrònica42OB
Gèneres Literaris (Anglès)36OB
Lingüística Anglesa Diacrònica12OB
Literatures i Altres Representacions Culturals (Anglès) / Ampliació de Lingüística Anglesa Sincrònica / Ampliació de Lingüística Aplicada (Anglès) 30OT
Treball Final de Grau6FB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.
Totes les assignatures específiques del grau s'imparteixen en llengua anglesa.

  • Follow us:
  • Button to access University of Barcelona's Facebook profile
  • Button to access University of Barcelona's Twitter profile
  • Button to access University of Barcelona's Instagram profile
  • Button to access University of Barcelona's Linkedin profile
  • Button to access University of Barcelona's Youtube profile
  • Button to access University of Barcelona's Google+ profile
  • ??? peu.flickr.alt ???
Member of International recognition of excellence HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona