EHEA bachelor's degrees
Home  >  Study > EHEA bachelor's degree courses > L > Literary Theory and Comparative Literature - Course curriculum

Literary Theory and Comparative Literature

Study area (information available in Catalan)

SubjectCreditsType
Literatura36FB
Llengua Clàssica6FB
Idioma Modern6FB
Llengua6FB
Lingüística6FB
Teoria de la Literatura: Història i Mètodes24OB
Literatura General30OB
Literatura Comparada66OB
Teoria dels Gèneres Literaris24OB
Continguts Específics de Literatura Universal30OT
Treball Final de Grau6OB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.

  • Follow us:
  • Button to access University of Barcelona's Facebook profile
  • Button to access University of Barcelona's Twitter profile
  • Button to access University of Barcelona's Instagram profile
  • Button to access University of Barcelona's Linkedin profile
  • Button to access University of Barcelona's Youtube profile
  • Button to access University of Barcelona's Google+ profile
  • ??? peu.flickr.alt ???
Member of International recognition of excellence HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona