News

Home  >  News > La llengua de signes catalana ja disposa del primer manual d’aprenentatge...

La llengua de signes catalana ja disposa del primer manual d’aprenentatge d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i d’un recull toponímic de Catalunya

Portada del manual <i>Llengua de signes catalana (LSC). Nivell A1</i>.

Portada del manual Llengua de signes catalana (LSC). Nivell A1.

Coberta del <i>Primer recull toponímic de Catalunya en LSC</i>.

Coberta del Primer recull toponímic de Catalunya en LSC.

10/07/2013

Recerca

El grup de recerca de la UB SignLef i la Fundació ILLESCAT presenten aquest dimecres, 10 de juliol, dues publicacions que recullen els resultats de les seves darreres recerques. D’una banda, el Primer recull toponímic de Catalunya en LSC i, de l’altra, el manual Llengua de signes catalana (LSC). Nivell A1. L’acte de presentació tindrà lloc a les 18 h, a la Sala de Graus de la Facultat de Formació del Professorat, al campus de Mundet (passeig de la Vall d’Hebron, 171, edifici de Migdia, 3a planta). Els autors dels dos volums, persones sordes i oïdores, signaran exemplars dels llibres i hi haurà servei d’interpretació en llengua de signes.

 

La Dra. Maria del Pilar Fernández Viader, catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la UB i coordinadora del postgrau d’Especialització en Comunitat Sorda i del màster d’Interpretació de la Llengua de Signes Catalana, és una de les impulsores de Llengua de signes catalana (LSC). Nivell A1. Aquest manual d’aprenentatge de l’LSC ha estat elaborat d’acord amb els criteris que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), per la qual cosa la professora Fernández Viader en remarca la importància: «És necessari que les llengües de signes disposin d’un marc de referència, de la mateixa manera que s’ha fet amb les llengües orals».
 
El MECR proporciona un mètode d’avaluació i ensenyament que s’aplica en tots els idiomes d’Europa. Així, defineix els nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i les competències que s’han d’assolir en la comprensió lectora, oral i escrita en cada nivell. Fernández Viader destaca que, «gràcies a aquest marc, que proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens o manuals dins del context europeu, s’han unificat les directrius per a l’aprenentatge i l’ensenyament de llengües». «El MECR —conclou— contribueix a provar la comparabilitat total i l’equivalència funcional entre les llengües de signes i les llengües orals».
 
La presentació d’aquest volum serà càrrec de la Dra. Fernández Viader, d’Antonia Barea Ramos i de Georgina Barella Siscart. Per la seva banda, el Primer recull toponímic de Catalunya en LSC serà presentat per la mateixa professora Fernández Viader, juntament amb Francisca Pulgarín, Ignasi Martínez i Imad Samadi.

 

Share this at:
| More |
  • Follow us:
  • Button to access University of Barcelona's Facebook profile
  • Button to access University of Barcelona's Twitter profile
  • ??? peu.google.alt ???
  • Button to access University of Barcelona's Youtube profile
  • Button to access University of Barcelona's RSS
Member of: Two Campuses of International Excellence logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona