Dones de Categoria (2023)


Dones de categoria: anàlisi del biaix de gènere a les categories de Viquipèdia. Projecte finançat per la Xarxa Vives d’Universitats i editat pel Centre de Recerca en Informació, Comunicaciói Cultura (CRICC). IP: Núria Ferran-Ferrer i Miquel Centelles. Pressupost: 800€. Calendari: Gener-Juny 2023

Reference papers:

Ferran-Ferrer, Núria; Centelles, Miquel; Macià, Yessica; Juan-José Boté-Vericad; Minguillón, Julià (2024). Dones de categoria: anàlisi del biaix de gènere a les categories de Viquipèdia. Xarxa Vives d’Universitats; Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC), Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/208281

Centelles, Miquel; Ferran Ferrer, Núria (2024). «Taxonomías y ontologías en Wikipedia y Wikidata: un examen detallado de los sistemas de organización del conocimiento». Hipertext.net, 28, pp. 33-48, https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2024.i28.04.

Centelles, M. and Ferran-Ferrer, N. (2024), “Assessing knowledge organization systems from a gender perspective: Wikipedia taxonomy and Wikidata ontologies”, Journal of Documentation, Vol. 80 No. 7, pp. 124-147. https://doi-org.sire.ub.edu/10.1108/JD-11-2023-0230