III Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau
Facultat de Belles Arts
Curs 2020-2021

vinyeta Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona vol encoratjar els estudiants del grau de Belles Arts i del grau de Disseny i del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals a utilitzar la llengua catalana en la redacció de la memòria i l’exposició dels treballs finals de grau (TFG), i alhora a millorar-ne l’ús. Per aquest motiu, convoca la tercera edició d’aquest premi, que reconeix la qualitat lingüística dels TFG escrits en català.

vinyeta Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat del grau de Belles Arts i del grau de Disseny i del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals que hagi redactat i presentat el TFG en català en el curs 2020-2021.

vinyeta Presentació de candidatures
Poden optar al premi els TFG del grau de Belles Arts i del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals que hagin obtingut una qualificació final superior a 9,0 i els TFG del grau de Disseny que hagin obtingut una qualificació final superior a 8,0.

Per optar al premi, l’estudiant ha d’emplenar el formulari de participació amb les dades personals i les del seu TFG, i trametre’l a l’adreça de correu electrònic de la Comissió (xdbellesarts@ub.edu) adjuntant una còpia del TFG en format PDF.

Com a condició ineludible per poder optar a la convocatòria, les persones candidates han d’autoritzar la publicació del TFG al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

vinyeta Calendari
Els treballs de la candidatura es poden presentar en el període comprès entre els dies 7 i 18 de juliol de 2021 (ambdós inclosos).

vinyeta Criteris d’avaluació
A l’hora de valorar els treballs presentats al premi, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

vinyeta Premi
S’atorgaran tres premis individuals de 250 €: un al grau de Belles Arts, un al grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals i un al grau de Disseny. Així mateix, s’expedirà un diploma acreditatiu a les persones guanyadores.

vinyeta Composició del jurat
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts, estarà format per tres persones amb els perfils següents:

vinyeta Veredicte del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunicarà a les persones guanyadores al setembre de 2021. El jurat es reserva el dret a declarar deserts un o diversos premis, i a reestructurar-ne les categories per tal de compensar-ho.

En principi, l’acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant la celebració de la mostra Sense Títol del curs 2020-2021, entre els mesos de setembre i octubre. En qualsevol cas, la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts es compromet a comunicar-ne la data a les persones guanyadores i a difondre-la pels canals pertinents.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Belles Arts
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts
xdbellesarts@ub.edu

La participació en la convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases.