II Premi a la qualitat lingüística en la difusió dels treballs finals de grau de la Facultat de Filologia i Comunicació
Edició de 2022

vinyeta Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació vol encoratjar els estudiants a divulgar en llengua catalana els treballs finals de grau (TFG) i a millorar l’ús de la llengua. Per aquest motiu, convoca la segona edició d’aquest premi, que reconeix la qualitat lingüística de la divulgació en llengua catalana dels treballs finals de grau.

vinyeta Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat de tots els graus de la Facultat de Filologia i Comunicació que hagi redactat i presentat el TFG en qualsevol llengua durant el curs 2021-2022.

Els treballs finals de grau s’hauran d’haver presentat durant el curs 2021-2022 i hauran d’haver obtingut una qualificació mínima de 9 per poder optar al premi.

vinyeta Requisits i extensió
Els autors dels TFG n’han de presentar un resum en PDF, apte per a un article de divulgació en l’àmbit no universitari, redactat en català i d’un màxim de tres pàgines. No és imprescindible que el TFG s’hagi escrit en català: s’està valorant el resum del TFG i la capacitat divulgativa de l’estudiant, no el TFG. En definitiva, el TFG pot estar redactat en qualsevol llengua, si bé el resum presentat a concurs ha d’estar redactat en català.

El format del text serà el següent: font 11 o 12 punts i marges de 2 cm. S’hi poden inserir imatges o taules.

En els resums només s’han d’incloure: títol del TFG i el pseudònim de l’autor o autora.

En un altre document es recolliran les dades següents: el pseudònim de l’autor o autora; nom i cognoms de l’autor o autora; telèfon i adreça de correu electrònic; el nom i cognom del tutor o tutora del TFG.

Aquests dos documents en format PDF s’hauran d’enviar en adjunt al mateix missatge de correu. El primer haurà d’estar etiquetat de la manera següent: “Títol breu del text”, en el segon, “pseudònim”.

vinyeta Presentació i termini
Per optar al premi, els participants han d’enviar un missatge a l’adreça xdfilologia@ub.edu. A la casella de l’assumpte hi han d’escriure «II Premi a la qualitat lingüística 2022».

El termini per presentar-se al premi finalitza el dia 1 de setembre de 2022.

vinyeta Dotació

vinyeta Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels participants seran tractades tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els autors dels resums premiats.

vinyeta Jurat i veredicte
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació, estarà format per les persones següents:

vinyeta Criteris d’avaluació
El jurat tindrà en compte els criteris següents:

El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunicarà al llarg de la segona quinzena del mes d’octubre.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

vinyeta Difusió
A través del web i les xarxes de la Facultat de Filologia i Comunicació i del web dels Serveis Lingüístics.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Filologia i Comunicació
Delegat del rector per a la política lingüística i publiacions

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
xdfilologia@ub.edu