Skip to main content

Ex-Patria

Llibre

Mònica Rius-Piniés (ADHUC—Universitat de Barcelona) i Marisa Siguan (Universitat de Barcelona) han editat Ex-Patria. Pensamiento utópico en las literaturas del exilio y la diáspora, un volum que pretén mostrar com els discursos de futur i el pensament utòpic acompanyen també i molt fonamentalment la literatura de l'exili i la diàspora, i presentar les molt diverses formes que tenen d'articular-se. Els estudis que es reuneixen se centren majoritàriament en autores i autors del segle XX i XXI, protagonistes dels exilis i diàspores provocats per una història marcada pel signe de les catàstrofes. Documenten l'exili alemany, específicament el jueu alemany, l'exili espanyol i així mateix la diàspora àrab a l'actualitat. Així es confirma una certa raó cronològica en el panorama que s'ofereix: els exilis clàssics del segle XX relacionats amb l'ascens dels feixismes, la Guerra Civil espanyola, el nacionalsocialisme, l'assassinat en massa dels jueus europeus i, finalment, les diàspores actuals resultat de governs totalitaris.