Presentació

La normativa bàsica d’aplicació pel que fa a l’autoprotecció dels edificis i les persones és el RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.

Aquesta normativa obliga a implantar i mantenir els plans d’autoprotecció dels edificis detallant:

  • l’anàlisi dels possibles accidents o esdeveniments que puguin donar lloc a una emergència:  inventari, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels externs que en puguin afectar; el coneixement del centre, la seva distribució i les seves instal·lacions (plànols d’ubicació i recorreguts d’evacuació) i els aspectes humans relacionats amb els ocupants de l’edifici (horaris, ubicació de les aules, laboratoris, unitats administratives…)
  • els procediments d’actuació  i mesures d’autoprotecció preventives i de control dels riscos sobre les persones i els béns
  • identificar les funcions de les persones i els equips implicatsç
  • planificar les actuacions per donar la resposta adequada en cada cas
  • implantar el pla formant a les persones que formen part activa i informant i divulgant els seus continguts
  • mantenir l’eficàcia del pla mitjançant els simulacres anuals

Així, amb els plans d’autoprotecció, es pretén educar en una cultura de la prevenció ja que la finalitat de la prevenció és, per una banda, minimitzar les possibilitats de que un risc es faci realitat i per una altra banda, si s’ha fet realitat, amb una emergència, definir les accions necessàries per garantir la seguretat de les persones.

 

Responsables del Pla d’Autoprotecció

Directors del Pla d’Autoprotecció

Són els responsables per a la gestió de les actuacions en materia de prevenció i control de riscos de l’edifici.

Josep Monserrat Molas, degà de la Facultat de Filosofia
Ricardo Piqueras Céspedes, degà de la Facultat de Geografia i Història

Director del Pla d’Autoprotecció en Emergències (Cap d'Emergència)

És la persona encarregada d’assumir la direcció de l’emergència i coordinar totes les actuacions relacionades amb la mateixa.

Àngels Ibáñez, administradora del Centre

Cap d’Intervenció

És la persona encarregada de valorar les emergències i assumir la direcció i coordinació dels equips d’intervenció.

José Vicente Olivera González, Tècnic Logístic del Centre

Potser també t'interessa...

 


excel HUBc BKC