La mortalitat adulta 

La mortalitat adulta és el percentatge d’individus adults de la població reproductora que han mort en un període determinat. Es consideren tots els individus desapareguts o recanviats d’un any per un altre als territoris controlats.

Aquest és un dels paràmetres demogràfics més determinants perquè la desaparició d'un adult, un animal experimentat i amb capacitat de reproduir-se, té efectes molt més negatius per a la població que la pèrdua d'una niuada o la mort d'un jove.

L'estratègia dels depredadors és la de reproduir-se poc a canvi, però, de viure molts anys. Si la mortalitat dels adults s'incrementa anormalment, aleshores perilla la població.

Àliga morta per col·lisió amb cables elèctrics (Foto: Joan Real)

Principals causes de mortalitat 

A Catalunya, l'electrocució en línies elèctriques és actualment la principal causa de mortalitat d'exemplars adults d'àliga perdiguera.

Tot i que la persecució directa (trets, trampes, verins) ha passat a ser el segon factor de mort, el nombre d'àligues que moren per aquesta causa a Catalunya segueix essent el mateix que fa diverses dècades, el que significa que aquest problema no ha disminuït.

És preocupant veure com en diverses àrees privades de caça encara es segueix perseguint les àligues, fins i tot fent servir trampes i verins, acusant-les d'ésser les responsables de la disminució de les espècies cinegètiques.Per contra, en altres àrees de l'estat espanyol, la persecució directa segueix sent la primera causa de mort de les àligues. Cal destacar també que en determinades zones del sud-est d’Espanya és força comú l’ús de verins, mentre que a Catalunya aquesta pràctica és molt poc emprada i gairebé la totalitat de cadàvers localitzats que no han mort per electrocució, han mort per trets.

 

Tornar a "Aspectes demogràfics"