ASPECTES DEMOGRÀFICS

   Pàgina inicial


L'evolució del nombre d'individus de les poblacions animals funciona com en un model comptable. Això vol dir que està en funció d’unes sortides i d’unes entrades, és a dir, de la mortalitat i de la incorporació d'individus nous. Així mateix, aquest darrer fet depèn de la productivitat. 

Si fem la hipòtesi d'una població d'àligues tancada, és a dir, que no rep individus de fora i els de la població no marxen, l'evolució del nombre de parelles adultes que ocupen territoris dependrà de si els joves que neixen (productivitat) i que arriben a l'edat adulta, són suficients per compensar la mort dels adults (mortalitat adulta).

En el cas de l'àliga perdiguera els joves triguen uns tres anys en poder-se incorporar a la població adulta i durant aquest període pateixen una elevada mortalitat (mortalitat preadulta).


Productivitat

Mortalitat adulta

Mortalitat preadulta

El model demogràfic