La productivitat 

Polls d'àliga perdiguera acabats de sortir de l'ou (Foto: Joan Real)

La productivitat és el nombre de polls produïts per parella i any. Fa referència als polls que han acabat volant, i que per tant han estat criats amb èxit. 

La producció de joves és vital pel manteniment de qualsevol població animal. Així mateix, la productivitat és un paràmetre indicador de la qualitat dels territoris de les parelles reproductores. Si és baixa,  indica que hi ha factors que alteren la supervivència de les àligues i que els seus territoris cada vegada són menys aptes. Els factors que incideixen de manera més directa en la productivitat són la quantitat d’aliment disponible i les molèsties provocades per determinades activitats humanes.

Principals causes de disminució de la productivitat 

a) Factors que fan inviable la posta:

- La mort d'adults o la presència d'exemplars sexualment immadurs en les parelles.
- La manca de menjar.
- Els hiverns freds i plujosos.


b) Factors que incideixen negativament durant la incubació o cria dels polls:

- La manca de menjar, que provoca l’abandonament del niu per part de la femella i conseqüentment la mort dels polls per inanició.
- Molèsties humanes al niu: les activitats que impliquen una permanència llarga o regular a l'àrea de cria i les que es situen dalt de les cingleres fan sentir molt insegures les àligues que no dubten en abandonar el niu. Les més agressives són: vehicles tot terreny, motos, BTT, escalada, aparells voladors, marxes a peu, fotografia de nius, etc.

Tornar a "Aspectes demogràfics"