Departament d'Antropologia Cultural
i Història d'Amèrica i Àfrica

Direcció i càrrecs del Departament // Adreça i contacte

* Declaració del Consell de Departament (enllaç PDF)

Àrea d'Antropologia Social


Membres de la Secció d'Antropologia Social

Àrea d'Història d'Amèrica i Àfrica

Membres de la Secció d'Història d'Amèrica i Àfrica

D O C È N C I A

Grau en Antropologia Social i Cultural
Altres ensenyaments de 1r i 2n cicle
Doctorat en Antropologia social i cultural
Màsters i cursos de postgrau

D O C È N C I A

Llicenciatura en Història
Doctorat en Història d'Amèrica
Master d'Estudis Llatinoamericans

R E C E R C A

Grups i línies de recerca
Tesis doctorals

Conferències i Seminaris

R E C E R C A

Grups d'investigació
Línies d'investigació per professor
Conferències i Seminaris

Publicacions

Publicacions

Disseny i programació: eMamedia