El Dr. Roger Canals, reconegut amb un Consolidator Grant del Consell Europeu de Recerca

Notícia | 09-12-2020

El professor Roger Canals del departament d'Antropologia Social ha estat reconegut amb una Consolidator Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC) en el marc de la convocatòria del 2020. La nova edició d’aquests ajuts de l’ERC, que formen part del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, ha distingit un total de 327 investigadors —22 dels quals són d’àmbit estatal i 2 de la Universitat de Barcelona— de fins a 23 països europeus.

Antropologia de la imatge, desinformació i engany visual

Roger Canals dirigirà el projecte «Visual trust. Reliability, accountability and forgery in scientific, religious and social images», una iniciativa que s’interroga sobre les relacions de (des)confiança que mantenim amb les imatges en la societat contemporània. Des d’una perspectiva comparativa i multisituada, el projecte analitza a través de l’etnografia visual —sobretot el cinema i la fotografia— la manera com les persones de països i grups socials diversos interactuen amb imatges «científiques», «religioses» i «d’actualitat». Aquesta recerca donarà lloc a diferents treballs escrits (articles i llibres), així com a diverses pel·lícules i a un projecte expositiu.

Roger Canals és professor agregat al Departament d’Antropologia Social de la Facultat de Geografia i Història i coordina el màster d’Antropologia i Etnografia de la UB. Especialista en antropologia visual i religions afroamericanes, és membre del Grup d’Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes (CINAF) i la seva activitat investigadora es caracteritza per articular críticament la reflexió antropològica sobre les imatges amb l’ús del cinema com a eina per a la recerca etnogràfica.

Llicenciat en Filosofia a la UB, Canals va desplegar el seu treball doctoral a l’Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials de París (EHESS) —cotutelat amb la UB— sobre l’anàlisi del rol i les significacions de les imatges en el culte a María Lionza, una pràctica religiosa originària de Veneçuela. És autor del llibre A goddess in motion. Visual creativity in the cult of María Lionza (Berghahn Books, 2017) i de nombrosos articles publicats en diversos idiomes en revistes com ara Ethnos, L’Homme, RDTP, Visual Studies o Compàs d’Amalgama. També ha estat investigador convidat a la Universitat de Toronto (Canadà), l’Institut d’Estudis del Carib de Puerto Rico i l’EHESS. Coordinador del Grup de Treball IVAC (Antropologia, Imatge i Cultura Visual), col·labora amb la Filmoteca de Catalunya i el Museu de Cultures del Món, i ha realitzat films etnogràfics com ara Bea vol saber (2010), L’home que estimava els llibres (2015), Una deessa en moviment (2016), i Els caçadors d’ombres (2019), produïda per la Universitat d’Oxford.

En aquesta edició dels Consolidator Grants, amb una dotació total de 655 milions d’euros, el 37 % dels ajuts han distingit dones investigadores, el percentatge més elevat d’ençà que es va iniciar. Els projectes de recerca finançats en aquesta convocatòria cobreixen un ampli ventall de temàtiques en els camps de les ciències físiques i l’enginyeria, les ciències de la vida, i les ciències socials i les humanitats.

Tal com explica el professor Jean-Pierre Bourguignon, president de l’ERC, «aquest finançament no permet només que ments brillants de tot Europa puguin impulsar les seves idees més ambicioses en una etapa crítica de la seva carrera professional, sinó que també ajuda a formar la generació més jove d’investigadors com a membres dels equips ERC». Bourguignon remarca que per preparar-se per als reptes del demà, «Europa s’ha de sumar a la visió d’invertir en recerca capdavantera, que ha demostrat una vegada i una altra el seu valor afegit crucial».

Via NotíciesUB


Comparteix-ho: