Segovia, Joselin -

  • Línies d'investigació:

    Economia de l'educació
    Economia del desenvolupament
    Economia aplicada