Fernández Ardévol, Mireia -

  • Tesis: Determinants de la competitivitat de les petites i micro empreses en un entorn innovador
    Supervisors: Josep Lladós Masllorens i Manuel Artís Ortuño
    Data d'adjudicació: 2009
    Posició actual: Universitat Oberta de Catalunya