La Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona

La Facultat de Farmàcia fa la seva aparició com a tal arrel de l'ordenament dels ensenyaments que porta a terme el Pla Pidal l'any 1845, i poc després de la restauració de la universitat a Barcelona. Fins a finals del segle XVIII, eren uns estudis que depenien de Medicina, i a partir de l'any 1815, es comencen a impartir als Reials Col·legis de Farmàcia. A Barcelona s'anomenava Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià.

Les primeres classes com a facultat tenien lloc a l’edifici universitari de l’antic convent del Carme. Durant el curs 1874-1875, la facultat s’instal·là a l’ala dreta del Pati de Ciències, a l’Edifici Històric de Plaça Universitat.

A l'Anuari quinquennal 1916-1917 a 1920-1921 hi ha la llista de catedràtics i auxiliars de la Facultat de Farmàcia encapçalada pel seu degà, el catedràtic de Mineralogia i Zoologia aplicades Jesús Goizueta Díaz (1868-1948), qui va accedir al càrrec al febrer de 1911 fins 1929. Entre els professors auxiliars temporals es troba el nom de Pius Font i Quer, el gran normalitzador de la lexicografia botànica en català i en castellà.
       


Els estudiants de la Facultat de Farmàcia

Segons les dades de matriculació de la Facultat de Farmàcia des del curs 1916-1917 al curs 1920-1921, entre matrícules a l'ensenyament oficial i a l'ensenyament no oficial, al curs 1919-1920 la facultat tenia matriculats 417 alumnes i al curs 1920-1921, 447 alumnes.El curs 1919-1920 es van expedir 47 títols de llicenciat, i al curs 1920-1921, 55. Al llibre de registre de títols hi ha el detall dels alumnes que van obtenir-los en aquests dos cursos.Entre la documentació dels expedients acadèmics dels alumnes de Farmàcia d'aquells cursos que es conserven a l'Arxiu Històric es poden trobar les sol·licituds de matrícula i les fitxes de secretaria on hi ha les dades d'identificació de l'alumne, amb fotografia de carnet, i les qualificacions obtingudes als diferents cursos i assignatures. El preparatori del primer any es feia a la Facultat de Ciències.
La Facultat de Ciències
Fonts consultades i més informació:

• Anuario de la Universidad de Barcelona: quinquenio de 1916-17 a 1920-21 /  A: Dipòsit Digital UB

• Registre d'autoritats del fons documental de la Universitat de Barcelona /  A: UBDOC (aplicació de Gestió Documental i Arxiu UB)

• "La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)". J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.) Universitat de Barcelona, 2012/  Fitxa a: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

• El Plan Pidal 1845 /  A: Text del Plan General de Estudios presentat per Pedro José Pidal, Ministre de Gobernació


📧 expos.ah@ub.edu   Bústia per a l'enviament de comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l'exposició


CC BY-SA 2021 Gestió Documental i Arxiu - Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l'equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l'empar de la legislació de protecció de dades personals.