La Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona

El Pla Pidal de 1845 comportava l’aparició de la Llicenciatura en Ciències, donat que dividia l'antiga Llicenciatura en Filosofia en les seccions de Ciències i de Lletres. El 1857, d’acord amb la llei de Moyano, les seccions de la Facultat de Filosofia, Ciències i Lletres, van esdevenir Facultats; la de Ciències rebé el nom de Facultat de Ciències Exactes.

Al 1858 la Facultat de Ciències es va dividir en les seccions de Fisicomatemàtiques, Fisicoquímiques i Naturals. L’any 1900 hi hagué una nova reforma i la Facultat de Ciències es dividí en quatre seccions: Exactes, Físiques, Químiques i Naturals.

Les primeres classes com a facultat tenien lloc a l’edifici universitari de l’antic convent del Carme. Durant el curs 1874-1875, la facultat s’instal·là a l'ala dreta de l’Edifici Històric de Plaça Universitat, entorn de l'anomenat Pati de Ciències.

A l'Anuari quinquennal 1916-1917 a 1920-1921 hi ha la llista de catedràtics i auxiliars de la Facultat de Ciències encapçalada pel seu degà, el catedràtic de Química inorgànica Eugenio Mascareñas Hernández (1853-1934).
       
       


Els estudiants de la Facultat de Ciències

Segons les dades de matriculació de la Facultat de Ciències des del curs 1916-1917 al curs 1920-1921, entre matrícules a l'ensenyament oficial i a l'ensenyament no oficial, al curs 1919-1920 la facultat tenia matriculats 680 alumnes i al curs 1920-1921, 671 alumnes.


El curs 1919-1920 es van expedir els següents títols de llicenciat: 4 a Exactes, 1 a Físiques, 6 a Químiques i 3 a Naturals; i el curs 1920-1921, 3 a Exactes, 3 a Físiques, 3 a Químiques i 2 a Naturals.
Aquestes dades publicades a l'anuari les anotava la facultat prèviament en uns grans fulls quadriculats on es recollien els alumnes matriculats per assignatura, segons els sol·licitaven des del rectorat de la Universitat de Barcelona.A l'Arxiu Històric es conserva documentació comptable de la Facultat de Ciències relativa a la gestió dels ingressos per les pràctiques dels alumnes i les despeses en material per als diversos departaments amb els justificants d'aquestes despeses. L'expedient corresponent al curs 1919-1920 conté el balanç d'ingressos i despeses d'un import de 14.453 pessetes i les factures dels proveïdors.Com a mostra de la documentació dels expedients acadèmics dels alumnes de Ciències d'aquells cursos que es conserven a l'Arxiu Històric es mostra la coberta d'un expedient i dues sol·licituds de matrícula. També es mostra el pla d'estudis vigent el curs 1919-1920 i 1920-1921 amb les assignatures per cada secció.
La Facultat de Medicina
Fonts consultades i més informació:

• Anuario de la Universidad de Barcelona: quinquenio de 1916-17 a 1920-21 /  A: Dipòsit Digital UB

• Registre d'autoritats del fons documental de la Universitat de Barcelona /  A: UBDOC (aplicació de Gestió Documental i Arxiu UB)

• "La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)". J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.) Universitat de Barcelona, 2012/  Fitxa a: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

• El Plan Pidal 1845 /  A: Text del Plan General de Estudios presentat per Pedro José Pidal, Ministre de Gobernació


📧 expos.ah@ub.edu   Bústia per a l'enviament de comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l'exposició


CC BY-SA 2021 Gestió Documental i Arxiu - Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l'equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l'empar de la legislació de protecció de dades personals.