Altres ensenyaments (i II)

Finalment, per completar el quadre dels ensenyaments no universitaris però que també formaven part de la Universitat de Barcelona l'any 1920, es recullen els corresponents a la formació dels mestres, que es porta a terme en les anomenades "escoles normals" amb separació de mestres homes i mestres dones en els centres corresponents de Balears, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que integraven el Districte Universitari de Barcelona.

I a més d'aquestes escoles normals, cal afegir els centres on s'impartia l'educació secundària, anomenats Instituts Generals Tècnics, vuit en total al Districte Universitari: Balears, Barcelona, Figueres, Girona, Lleida, Maò, Reus i Tarragona.

A l'Anuari quinquennal 1916-1917 a 1920-1921 figuren els directors, els professors i el nombre d'alumnes matriculats d'aquests centres.
       
       


Documentació que hi ha a l'Arxiu Històric

Les escoles normals on es formaven mestres homes i dones, i els instituts generals i tècnics que formaven part del Districte Universitari de Barcelona depenien jeràrquicament de la Universitat de Barcelona i havien d'informar al rector sobre els seus afers administratius i acadèmics, com ara l'organització del curs amb els quadres horaris de distribució de les classes o la composició dels tribunals en els exàmens.
El document de la imatge correspon a un quadre horari del curs 1920-1921 de l'Escola Normal de Mestres homes de Balears.

Fonts consultades i més informació:

• Anuario de la Universidad de Barcelona: quinquenio de 1916-17 a 1920-21 /  A: Dipòsit Digital UB

• Registre d'autoritats del fons documental de la Universitat de Barcelona /  A: UBDOC (aplicació de Gestió Documental i Arxiu UB)

• "La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)". J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.) Universitat de Barcelona, 2012/  Fitxa a: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

• El Plan Pidal 1845 /  A: Text del Plan General de Estudios presentat per Pedro José Pidal, Ministre de Gobernació


📧 expos.ah@ub.edu   Bústia per a l'enviament de comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l'exposició


CC BY-SA 2021 Gestió Documental i Arxiu - Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l'equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l'empar de la legislació de protecció de dades personals.