dia 14 Fac. de Biologia - dia 16 de Nov. Fac. de Geografia i Història - Novembre 2006
 


Selecció de realitzacions audiovisuals triades de productores i televisions internacionals de temàtica de l'alimentació. Destinat a estudiants i professorat de Ciències experimentals i Socials. Apte per primaria, secundària i universitat.

Dies i lloc de les jornades:

• 14 de Novembre. Aula Magna de la Fac. de Biologia
• 16 de Novembre. Aula Magna de la Fac. de Geografia i Història



 

 
  Programa
 



Totes les produccions
preseleccionades i oferides per
les productores i televisions





















 

14 DE NOVEMBRE. FACULTAT DE BIOLOGIA (Aula Magna)

9:00    
"DIETA SALUDABLE, DIETA MEDITERRÁNEA"

Sèrie: Alimentación, nutrición y salud
Mediateca del CSIC. Duració: 13 min. any: 1997
Sinopsi: Descripció dels components d'una dieta saludable. Combinació i proporció dels elements que la composen. La Dieta Mediterrània : paradigma de la dieta saludable.

9:15    "UN PROBLEMA DE PES" (2a part)
TV3. Programa Especial Informatiu. Duració: 34 min. (aprox.) any: 2003
Sinopsi: Hàbits i comportaments alimentaris a Catalunya. Incidència de l'obesitat i altres malalties alimentàries i pautes per prevenir-les.

9:55    "MENÚS BIOTECNOLÓGICOS"
Mediateca del CSIC. Duració: 44 min. any: 2001
Sinopsi: Enginyeria genètica: aliments genèticament modificats: origen, característiques, utilitat, influència sobre l'organisme, anàlisi i control, seguretat, medi ambient, opinió pública i marc legal. L'agricultura biològica com a alternativa als aliments genèticament modificats.

10:40    DESCANS

11:00    "SOMOS LO QUE COMEMOS"
La Noche Temática (TVE). Duració: 48 min. any: 2001
Sinopsi: Descripció de diversos aspectes de l'alimentació: productes ecològics, ús de pesticides, aparició d'aliments transgènics, ús dels additius alimentaris, alimentació macrobiòtica i malalties alimentàries.

12:00   TAULA RODONA I DEBAT:  "Què mengem"     +informació


 
 
 

16 DE NOVEMBRE. FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (Aula Magna)

9:00    "PECATS CAPITALS: GOLA"
Televisió de Catalunya. Duració: 41 min. any: 2006
Sinopsi: La gana, la misèria i les malalties van marcar la vida quotidiana durant la postguerra. El país va trigar molt a recuperar-se de la guerra i l'aïllament internacional no ajudava a tirar endavant. Es va patir molt, però també es va afinar l'enginy: tot s'aprofitava, s'intercanviava o directament anava a l'estraperlo. En un context com aquest, no era gens fàcil cometre el pecat de la gola...

9:40    "BARCELONA: CIUTADANS EN TEMPS DE GUERRA, LA GANA"
BTV. Duració: 30 min. any: 2006
Sinopsi: Recull de testimonis de persones que van patir gana o precarietat alimentària durant la guerra i la postguerra. Es parla del què es menjava, com es menjava, quins aliments es van deixar de menjar, quins es van incorporar a la categoria de “comestible”, com s'obtenia el menjar, qui/ns eren les persones encarregades d'obtenir-lo, conseqüències de la precarietat i la gana, etc...

10:15    "EN CAMP CONTRARI: L'ALIMENTACIÓ"
Televisió de Catalunya. Duració: 30 min. any: 2002
Sinopsi: El Joan Picazos, un empresari de productes biològics, pensa que la indústria alimentària ens enganya i que els additius i conservants poden tenir uns efectes devastadors en la salut dels consumidors. Per contra, el Jordi Ciuraneta, un ramader de porcs de la Ribera de l'Ebre, pensa que l'alimentació no havia estat mai tan segura com fins ara.

10:45    DESCANS

11:05    "UN PROBLEMA DE PES" (1a i 2a part)
TVC. Duració: 50 min. any: 2003
Sinopsi: Especial informatiu sobre l'obesitat i les pràctiques alimentàries. El programa està dividit en dues parts: un reportatge sobre el problema de l'obesitat als Estats Units i un altre sobre la tendència a Catalunya.

12:00    TAULA RODONA I DEBAT: "Entre l'escassetat i la sobreabundància"     +informació












 









 
 
  Planol situació








Facultat de Biologia
Av.Diagonal, 645
08028 Barcelona
Tel. 93 402 10 86


Transport:

L3 (Estació Palau Reial )


7, 33, 63,67,68,74,78




Facultat de
Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona
Tel. 333 34 66


Transport:

L1 (Estació Catalunya i Universitat)
L2 (Estació Universitat)
L3 (Estació Catalunya)


9, 14, 38, 58, 59, 66, 91



  Taules rodones









14 DE NOVEMBRE. 12:00h
FACULTAT DE BIOLOGIA
(Aula Magna)

"QUÈ MENGEM"
Taula rodona i debat posterior


Moderador: Miquel Moretó
(Responsable de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària, INSA·UB)

Ponents:
Marià Alemany (Prof. de Nutrició, UB, INSA·UB) "Errors de l'alimentació"
Abel Mariné (Prof. de Nutrició, UB, INSA·UB) "Aliments saludables"
Xavier Sans (Prof. de Biologia vegetal, UB, INSA·UB) "Aliments ecològics"
Mari Carmen Vidal (Prof. de Nutrició UB, INSA·UB) "Seguretat alimentària"
 


16 DE NOVEMBRE. 12:00h
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (Aula Magna)

" ENTRE L'ESCASSETAT I LA SOBREABUNDÀNCIA "
Taula rodona i debat posterior


Moderador: Jesús Contreras (UB)

Ponents:
Alicia Guidonet (Observatori de l'Alimentació-UB)
  "La representació cinematrogràfica de l'escassetat alimentària: apunts a partir del cinema de Chaplin"
Toni Massanés (Fundació Alimentació i Ciència)
  "La cuina com estratègia alimentària: de la gestió de l'escassetat a l'hedonisme"
Jesús Contreras (UB)
  "De l'escassetat a la sobreabundància:algunes qüestions rellevants"

 

 

 

 




 
  Cartell

 


Cartell promocional de les jornades.






 

 
  Organització

Coordinació
Científicotècnica:

• José Barbosa
• Miquel Moretó
• Jesús Contreras
• Gemma Fontrodona
• Iñaki Echebarría
• Olegario López

Disseny web i cartell:
• Raúl Deamo


Organitzadors:

• Vicerectorat de Recerca (UB)
• Vicerectorat de Comunicació i Política Científica (UB)
• Institut de Ciències de l'Educació(ICE)
• Generalitat de Catalunya - PMAV
• Facultat de BiologiA(UB)
• Facultat de Geografia i Història (UB)
• Facultat de Filosofia (UB)
• Unitat d'Audiovisuals (UB)
• Observatori de l'Alimentació (ODELA)
• INSA-UB

Col·laboradors:

• Sociedad Española de Cine Científico
• Mediateca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
• Radio Televisión Española (RTVE)
• UNED
• VideoMed (Biblioteca Nacional
de Ciencias Naturales)
• Televisió de Catalunya (TVC)
• Barcelona Televisió (BTV)