Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
CARTA UNIVERSITÀRIA ERASMUS+ I POLITICA ERASMUS+ (2021-2027)
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

 

 

 

El programa Erasmus

La UB ha participat en els programes Erasmus des que es van iniciar, l’any 1987. Durant tot aquest temps, els programes Erasmus han impulsat iniciatives que després s’han consolidat a escala europea i més enllà del mateix programa, com ara els crèdits ECTS.
Per tal de poder participar en el nou programa Erasmus+, la Universitat de Barcelona va presentar un projecte de mesures a adoptar per a la seva implementació i una estratègia institucional en relació al programa Erasmus. La UB va obtenir la Carta Erasmus amb una puntuació de 100/100. La puntuació necessària per a l’obtenció de la carta era de 76/100.
La Carta Erasmus  permet a la UB sol·licitar el finançament del programa Erasmus en totes les seves accions. El compliment dels compromisos adquirits en la Carta Erasmus són objecte de seguiment per part de la Comissió Europea i l’Agència Nacional Erasmus (SEPIE) i la seva vulneració pot ser causa de la seva retirada.

Carta Erasmus d'Educació Superior 2021-2027

Amb la signatura de la Carta Erasmus per part del Rector de la UB, la Universitat es compromet al compliment d’una sèrie de compromisos que afecten tant a les accions de mobilitat individual com a la participació en projectes. Els més rellevants són el compliment dels 4 objectius estratègics del programa: Digitalització, Inclusió, Sostenibilitat i Compromís Cívic, però també la garantia de qualitat de la mobilitat que passa pel reconeixement automàtic en el cas de la mobilitat d’estudiants i el reconeixement de la mobilitat del personal. El nou programa preveu noves formes de mobilitat més flexibles, mobilitat mixta (blended mobility), vinculada als programes intensius (intensive programmes).

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
The Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) is a general framework for the quality of European and international collaboration activities that any higher education centre can carry out within the framework of the Erasmus + Program. This accreditation is essential to apply for and be able to participate in individual mobility linked to learning and / or collaboration in matters of innovation and good practices within the framework of the Erasmus + Program.

The Erasmus Charter is valid for the entire duration of the program (2021-2027) and it is related to the UB's Erasmus Policy Statement:

 
 
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 15.12.2021
imatge de maquetació