Contacte

Facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona

Correus institucionals

  • Administració: 
                              dp.arts.disseny@ub.edu
  • Direcció:
                              dr.dp.arts.disseny@ub.edu
  • Secretariat: 
                              sc.dp.arts.disseny@ub.edu