Ajuts DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats

Ajuts programa DRAC

Son ajuts econòmics destinats a promocionar la mobilitat dels diferents col·lectius a qui s'adrecen les convocatòries (estudiants) per a la realització d'activitats, cursos, seminaris o estades organitzades per la Xarxa Vives d'Universitats o les universitats membres de la Xarxa Vives d'Universitats.

Hi ha diferent modalitats d'ajuts, la convocatòria dels quals és oberta tot l'any amb 3 períodes de recepció que són: 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre.

També hi ha una convocatòria anual: Drac-Estiu (al maig).