Logo Universitat de Barcelona Secció Departamental de Química Analítica layout image
English     Secció Departamental de Química Analítica UB layout image
 
Bioanàlisi
 
layout image
Grup de Bioanàlisi
Proteòmica i Metbolòmica
Seguretat Alimentària
layout image
  Secció Departamental de Química Analítica

 

layout image   layout image
 

 

Benvinguts a la pàgina web del grup de Bioanàlisi

En aquesta pàgina trobareu informació sobre nosaltres i sobre l'activitat de recerca que portem a terme. La recerca del grup està centrada en el desenvolupament de metodologia analítica per a la detecció, separació, caracterització i determinació d'anàlits d'interès en diferents àrees, presents en aliments i mostres biològiques, principalment fluids i teixits d'origen humà i animal. Ens organitzem en dos subgrups:


 

NOTÍCIES

Oferta de màster oficial en Química Analítica

Títols ofertats pel nostre grup dins del Màster Universitari en Química Analítica (Setembre de 2015):

       PROTEÒMICA I METABOLÒMICA

  • Detecció de biomarcadors en plasma per al diagnòstic i seguiment de processos patològics mitjançant tècniques acoblades a l'espectrometria de masses.

  • Desenvolupament de metodologies analítiques per a la caracterització de biofàrmacs proteics emprant tècniques de separació acoblades a l’’espectrometria de masses.
       SEGURETAT ALIMENTÀRIA
  • Identificació de productes de transformació i metabòlits d'antibiótics en aliments d'origen animal per LC-MS/MS. 

Podreu trobar més informació sobre els estudis de postgrau a la pàgina web de la nostra secció departamental.

 

 

 
layout image

 
layout image
layout image © Universitat de Barcelona Edition: F. Benavente
Last update: 14.09.2015
layout image