Logo Universitat de Barcelona Secció Departamental de Química Analítica layout image
Español English Secció Departamental de Química Analítica UB layout image
 
Bioanàlisi
 
layout image
Grup de Bioanàlisi
Entrada

layout image
  Secció Departamental de Química Analítica

 

    instagramBioA

    https://twitter.com/BioA_UB

layout image   layout image
 

 

Benvinguts a la pàgina web del grup de Bioanàlisi

En aquesta pàgina trobareu informació sobre nosaltres i sobre l'activitat de recerca que portem a terme. La recerca del grup està centrada en el desenvolupament de metodologia analítica per a la detecció, separació, caracterització i determinació d'anàlits d'interès en diferents àrees, presents en aliments i mostres biològiques, principalment fluids i teixits d'origen humà i animal.

 

NOTÍCIES

Oferta de màster oficial de Química Analítica

Títols ofertats pel nostre grup dins del Màster Universitari de Química Analítica (Setembre de 2022):

  • Anàlisi de biomarcadors proteics de malalties infeccioses mitjançant tècniques de separació d’alta resolució acoblades a l’espectrometria de masses.

  • Anàlisi de microRNAs biomarcadors de càncer emprant tècniques de separació d’alta resolució i espectrometria de masses.

  • Detecció i caracterització de glicans biomarcadors de càncer per cromatografia de líquids acoblada a l’espectrometria de masses.

Podreu trobar més informació sobre els estudis de postgrau a la pàgina web de la nostra secció departamental. 

 

 
layout image

 
layout image
layout image © Universitat de Barcelona Edition: F. Benavente
Last update: 12.11.2022
layout image