Galeopsis pyrenaica Bartl. - BCN-S 1183

Otras familias
Familia:
LAMIACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Sota Pala d'Eixe
Recolectores:
no consta
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici