Arabis hirsuta (L.) Scop. - BCN-S 1680

Brasicáceas
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Puialteix (Vall de St. Nicolau)
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
bcns1680ll.jpg
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici