Arabis ciliata Clairv. - BCN-S 1752

Brasicáceas
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Sota l'Estanho d'Escunhau
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
bcns1752ll.jpg
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici